Chúng tôi hiện đang làm việc trên một phiên bản Việt của Nipponrama.