การพูดคำว่า “สวัสดี” ในภาษาญี่ปุ่น: “โอฮาโยะ” “คอนนิจิวะ” และ “คอนบังวะ”

การพูดคำว่า “สวัสดี” ในภาษาญี่ปุ่น: “โอฮาโยะ” “คอนนิจิวะ” และ “คอนบังวะ”

การพูดคำว่า “สวัสดี” ในภาษาญี่ปุ่น: “โอฮาโยะ” “คอนนิจิวะ” และ “คอนบังวะ” 1140 585 Michaël da Silva Paternoster

การพูดคำว่า “สวัสดี” คือสิ่งแรกที่ต้องรู้เพื่อเริ่มบทสนทนาในทุกๆ ภาษาและภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ในบทความนี้เราจะเรียนรู้วิธีการทักทายคนแปลกหน้า เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในภาษาของมูราคามิ

เช่นเดียวกับในภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นใช้ประโยคที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันในการทักทายใครบางคนและยังขึ้นอยู่กับระดับของความสุภาพด้วย เราจะพยายามครอบคลุมและเข้าถึงเนื้อหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในบทความอันสั้นนี้

เพื่อให้การออกเสียงและการอ่านคำต่างๆ เป็นไปอย่างชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะใช้รูปแบบการนำเสนอนี้:

ตัวอักษรโรมาจิ (เช่น ตัวอักษรละติน)

ตัวอักษรคันจิและตัวอักษรคานะ (แบบที่มักจะใช้เขียน)

เฉพาะตัวอักษรคานะ (แบบที่เด็ก 4 ขวบมักจะใช้เขียน)

เราเริ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบพื้นฐานกันเลยดีกว่า!

คำว่า “อรุณสวัสดิ์” ในภาษาญี่ปุ่น

การพูดคำว่า “สวัสดี” ในภาษาญี่ปุ่นในตอนเช้า (เช่น ระหว่างตอนพระอาทิตย์ขึ้นถึงตอนเที่ยง) คือ:

โอฮาโยะ โกไซมาซึ

お早う御座います。

おはようございます。

รูปแบบอื่นของคำว่า “โอฮาโยะ โกไซมาซึ”

ยังมีรูปแบบอื่นของคำว่า “โอฮาโยะ โกไซมาซึ” ซึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจาก:

โอฮาโยะ

お早う。

おはよう。

ประโยคนี้สามารถใช้ได้ระหว่างเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นคุณต้องเพิ่มคำว่า “โกไซมาซึ” หลังคำว่า “โอฮาโยะ” เมื่อคุณพูดกับคนแปลกหน้าหรือผู้คนที่คุณเคารพนับถือ

หากคุณสงสัยก็ควรใช้คำว่า “โอฮาโยะ โกไซมาซึ” เพราะว่าเราสามารถเป็นคนสุภาพได้เสมอ

คำว่า “สวัสดีตอนกลางวัน” ในภาษาญี่ปุ่น

คำที่เรามักจะใช้พูดคำว่า “สวัสดี” ในตอนกลางวันคือ:

คอนนิจิวะ

今日は。

こんにちは。

รูปแบบอื่นของคำว่า “คอนนิจิวะ”

เมื่อผู้ชายพูดกับเพื่อนผู้ชายด้วยกัน บางครั้งพวกเขาจะใช้คำว่า:

โอสึ

おす

อีกครั้ง หากคุณสงสัยก็ควรรับรู้ว่าคำว่า “คอนนิจิวะ” สามารถใช้แทนคำว่า “โอสึ” ได้ทุกครั้ง แต่คำว่า “โอสึ” ไม่สามารถใช้แทนคำว่า “คอนนิจิวะ” ได้ทุกครั้งไปโดยขึ้นอยู่กับบริบท

คำว่า “สวัสดีตอนเย็น” ในภาษาญี่ปุ่น

การพูดคำว่า “สวัสดี” ในภาษาญี่ปุ่นในตอนเย็นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินคือ:

คอนบังวะ

今晩は。

こんばんは。

คำว่า “ราตรีสวัสดิ์” ในภาษาญี่ปุ่น

ตอนนี้ดึกแล้วและคุณกำลังจะเข้านอน คุณเจอใครบางคนระหว่างทางที่ดูเหมือนกำลังจะเข้านอนเช่นกัน ในกรณีนี้คุณสามารถพูดคำว่า “ราตรีสวัสดิ์” ในภาษาญี่ปุ่นได้ดังนี้:

โอยาสึมินาไซ

お休みなさい。

おやすみなさい。

รูปแบบอื่นของคำว่า “โอยาสึมินาไซ”

หากคุณเชื่อว่าคุณเป็นตัวร้ายหรือคนที่ให้ความเคารพผู้อื่นในระดับหนึ่ง คุณก็สามารถใช้คำว่า:

โอยาสึมิ

お休み。

おやすみ。

เช่นเดียวกับประโยคอื่นๆ ในข้างต้น หากคุณสงสัยก็ควรใช้คำว่า “โอยาสึมินาไซ”

สรุปการใช้คำว่า “สวัสดี”

พูดคำว่า “สวัสดี” อย่างสุภาพ:

  • อรุณสวัสดิ์: โอฮาโยะ โกไซมาซึ
  • สวัสดีตอนกลางวัน: คอนนิจิวะ
  • สวัสดีตอนเย็น: คอนบังวะ
  • ราตรีสวัสดิ์: โอยาสึมินาไซ

พูดคำว่า “สวัสดี” กับเพื่อนๆ:

  • อรุณสวัสดิ์: โอฮาโยะ
  • สวัสดีตอนกลางวัน: โอสึ
  • สวัสดีตอนเย็น: คอนบังวะ
  • ราตรีสวัสดิ์: โอยาสึมิ

รูปภาพถ่ายใต้ลิขสิทธิ์ของ Héctor García

Michaël da Silva Paternoster

French living in Japan since 2016. I work as a manager and marketing consultant for several Japanese and foreign companies.

All stories by : Michaël da Silva Paternoster