บล็อกเกี่ยวกับชีวิตในญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

1140 585 Nipponrama

การพูดคำว่า “สวัสดี” ในภาษาญี่ปุ่น: “โอฮาโยะ” “คอนนิจิวะ” และ “คอนบังวะ”