$0.00
0 objekt(er)

Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad 23 april 2021

Överenskommelse om villkoren

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och 個人事業 Nipponrama ("Företag ", "vi", "oss", eller "vår"), om din tillgång till och användning av webbplatsen. https://nipponrama.com webbplatsen samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till den (gemensamt kallade "webbplatsen"). Du godkänner att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och gått med på att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET FÖR DIG ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av och anses ha fått kännedom om och accepterat ändringarna i de reviderade användarvillkoren genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller som skulle göra oss föremål för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är inte anpassad för att uppfylla branschspecifika bestämmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) etc.), så om dina interaktioner skulle omfattas av sådana lagar får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (i allmänhet under 18 år) måste ha tillstånd från och stå under direkt övervakning av sin förälder eller vårdnadshavare för att få använda Webbplatsen. Om du är minderårig måste din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt kallat "innehåll") och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Förenta staterna, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt, endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och från webbplatsen, innehållet och varumärkena.

Användarrepresentationer

Genom att använda Webbplatsen försäkrar och garanterar du att:

 1. all registreringsinformation som du skickar in är sann, korrekt, aktuell och fullständig;
 2. Du ska se till att sådan information är korrekt och uppdatera sådan registreringsinformation omedelbart vid behov;
 3. du har den juridiska kapaciteten och samtycker till att följa dessa användarvillkor;
 4. du inte är under 13 år;
 5. Du är inte minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen;
 6. Du kommer inte att få tillgång till webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt;
 7. du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller otillåtet ändamål, och (8) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del av den).

Registrering av användare

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, kräva tillbaka eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi efter eget gottfinnande anser att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

Produkter

Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för de produkter som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, egenskaperna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och det är möjligt att din elektroniska bildskärm inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna för produkterna. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att produkterna finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst upphöra med produkter. Priserna för alla produkter kan komma att ändras.

Inköp och betalning

Vi accepterar följande betalningsformer:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Upptäck
 • JCB
 • Diners Club
 • UnionPay
 • Google Pay
 • Samsung Pay
 • Direkt
 • Alipay
 • Giropay
 • EPS
 • iDEAL
 • Bancontact
 • Multibanco
 • Przelewy24
 • PayPal

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att snabbt uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms kommer att läggas till priset på köp enligt vad vi anser vara nödvändigt. Vi kan ändra priserna när som helst. Alla betalningar ska ske i amerikanska dollar.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktkostnader, och du ger oss tillåtelse att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Om din beställning är föremål för återkommande avgifter samtycker du till att vi debiterar din betalningsmetod på en återkommande basis utan att kräva ditt förhandsgodkännande för varje återkommande avgift, tills du avbryter den tillämpliga beställningen. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller mottagit betalning.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Policy för returer/återbetalningar

All försäljning är slutgiltig och ingen återbetalning kommer att ske.

Förbjuden verksamhet

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella aktiviteter, förutom de som uttryckligen stöds eller godkänns av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 1. Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
 3. Använda en inköpsagent eller ett inköpsombud för att göra inköp på webbplatsen.
 4. Använda webbplatsen för att annonsera eller erbjuda försäljning av varor och tjänster.
 5. kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller det innehåll som finns på den.
 6. Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att ta reda på känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord.
 7. Använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 8. Delta i någon form av automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för att samla in och utvinna data.
 9. Störningar, avbrott eller skapa en onödig belastning på webbplatsen eller nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 10. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 11. Försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 12. Sälja eller på annat sätt överföra din profil.
 13. Använda information från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada någon annan person.
 14. Använda webbplatsen som en del av ett försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 15. Dechiffrera, dekompilera, disassemblera eller omvända någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 16. Försöka kringgå åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 17. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som tillhandahåller någon del av webbplatsen till dig.
 18. Ta bort upphovsrätten eller andra äganderättsliga meddelanden från något innehåll.
 19. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 20. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spamming (kontinuerlig publicering av upprepad text), som stör någon annans oavbrutna användning av webbplatsen eller ändrar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 21. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, men inte begränsat till, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggor, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "PCM").
 22. Förutom vad som kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera automatiserade system, inklusive utan begränsning, spindel, robot, fuskverktyg, skrapare eller offline-läsare som har tillgång till webbplatsen, eller använda eller starta otillåtna skript eller annan programvara.
 23. Förnedra, skada eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 24.  Använda webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar och förordningar.

Användargenererade bidrag

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, lägga upp, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (gemensamt "bidrag"). Bidragen kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och marknadsplatsens erbjudanden och via webbplatser från tredje part. Därför kan alla bidrag som du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör bidrag tillgängliga, försäkrar och garanterar du därmed att.

 1. Skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller framförandet samt åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller moraliska rättigheter.
 2. Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtycken, befrielserna och tillstånden för att använda och ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen tillstånd att använda dina bidrag på det sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
 3. Du har skriftligt samtycke, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar person i dina bidrag för att använda namnet eller bilden på varje identifierbar person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på alla sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
 4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 5. Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
 6. Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, liderliga, liderliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vad vi bestämmer).
 7. Dina bidrag får inte förlöjliga, håna, nedvärdera, skrämma eller missbruka någon.
 8. Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk mening) någon annan person eller för att främja våld mot en specifik person eller grupp av personer.
 9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 10. Dina bidrag kränker inte någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från personer under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
 12. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi eller på annat sätt syftar till att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
 13. Dina bidrag får inte innehålla några kränkande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.
 14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot eller länkar till material som bryter mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.
 15. All användning av Webbplatsen eller Marknadsplatserbjudanden i strid med ovanstående bryter mot dessa Användarvillkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda Webbplatsen och Marknadsplatserbjudanden sägs upp eller avbryts.

Bidragslicens

Genom att lägga upp dina bidrag på någon del av webbplatsen beviljar du automatiskt, och du representerar och garanterar att du har rätt att bevilja oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens för att hysa, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, arkivera, lagra, cachelagring, offentligt framförande, offentlig visning, omformatering, översättning, överföring, utdrag (helt eller delvis) och distribution av sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) i vilket syfte som helst, kommersiellt, reklammässigt eller på annat sätt, och för att utarbeta avledda verk av, eller införliva sådana bidrag i andra verk, samt bevilja och auktorisera underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens gäller i alla former, medier och tekniker som är kända eller utvecklas i framtiden och omfattar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisetagarnamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte har hävts på annat sätt i dina bidrag.

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller den fulla äganderätten till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är kopplade till dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller på något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att friskriva oss från allt ansvar och att avstå från att vidta rättsliga åtgärder mot oss med avseende på dina bidrag.

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra bidrag, (2) kategorisera om bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen och (3) förhandsgranska eller radera bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan förvarning. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

Riktlinjer för översyner

Vi kan erbjuda dig områden på webbplatsen där du kan lämna recensioner eller betyg. När du lägger upp en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du ska ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som recenseras, (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiska, stötande eller hatiska ord, (3) dina recensioner får inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionsnedsättning; (4) dina recensioner får inte innehålla hänvisningar till olaglig verksamhet; (5) du får inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du får inte dra några slutsatser om lagligheten av ett beteende; (7) du får inte publicera falska eller vilseledande uttalanden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner godkänns inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikterna hos någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte ansvar för någon recension eller för några anspråk, skulder eller förluster till följd av någon recension. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, ändra, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll som rör recensionerna.

Inlämningar

Du bekräftar och godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden ("inlämningar") som du lämnar till oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag i alla lagliga syften, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är original från dig eller att du har rätt att lämna sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon möjlighet till regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag.

Webbplatser och innehåll från tredje part

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden) länkar till andra webbplatser ("webbplatser från tredje part") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part ("innehåll från tredje part"). Sådana webbplatser och innehåll från tredje part undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för att säkerställa att de är korrekta, lämpliga eller fullständiga, och vi är inte ansvariga för webbplatser från tredje part som nås via webbplatsen eller för innehåll från tredje part som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från webbplatsen, inklusive innehåll, korrekthet, kränkande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns på webbplatser från tredje part eller i innehåll från tredje part. Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part innebär inte att vi godkänner eller stödjer dem. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till webbplatser från tredje part eller använda eller installera innehåll från tredje part gör du det på egen risk och bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör läsa igenom de tillämpliga villkoren och policyer, inklusive sekretess och datainsamlingspraxis, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som rör program som du använder eller installerar från webbplatsen. Alla inköp du gör via webbplatser från tredje part kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i samband med sådana inköp som uteslutande är en fråga mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatser från tredje part och du ska hålla oss skadeslösa från eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från alla förluster som du lider eller skador som orsakas dig i samband med eller som på något sätt är resultatet av innehåll från tredje part eller all kontakt med webbplatser från tredje part.

Annonsörer

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information på vissa områden på webbplatsen, t.ex. sidobannerannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser som du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Som annonsör garanterar och försäkrar du dessutom att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsrättigheter. Som annonsör samtycker du till att sådana annonser omfattas av våra bestämmelser om meddelande och policy enligt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") som beskrivs nedan, och du förstår och samtycker till att ingen återbetalning eller annan kompensation kommer att ges för DMCA-avslagsrelaterade problem. Vi tillhandahåller endast utrymme för att placera sådana annonser och har inga andra förbindelser med annonsörerna.

Förvaltning av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka Webbplatsen för överträdelser av dessa Användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del av dem; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är alltför stora eller på något sätt belastar våra system, och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta att webbplatsen och marknadsplatsens erbjudanden fungerar korrekt.

Integritetspolicy

Vi bryr oss om dataintegritet och datasäkerhet. Genom att använda Webbplatsen eller Marknadsplatsens erbjudanden samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy som finns på Webbplatsen och som är införlivad i dessa Användarvillkor. Observera att Webbplatsen och marknadsplatserbjudandena finns i Nederländerna. Om du går in på Webbplatsen eller Marknadsplatsens erbjudanden från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Nederländerna, överför du genom din fortsatta användning av Webbplatsen dina uppgifter till Nederländerna, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Nederländerna. Vidare accepterar, begär eller begär vi inte medvetet information från barn och vi marknadsför inte medvetet till barn. Därför kommer vi, i enlighet med den amerikanska lagen om skydd av barns integritet online, om vi får faktisk kännedom om att någon under 13 år har lämnat personuppgifter till oss utan erforderligt och verifierbart föräldramedgivande, att radera dessa uppgifter från webbplatsen så snabbt som det är rimligt praktiskt möjligt.

Meddelande och policy för Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Meddelanden

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela omedelbart vår utsedda upphovsrättsagent med hjälp av kontaktinformationen nedan ("anmälan"). En kopia av ditt meddelande kommer att skickas till den person som har lagt upp eller lagrat det material som tas upp i meddelandet. Observera att du i enlighet med federal lag kan hållas ansvarig för skadestånd om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i en anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt bör du därför överväga att först kontakta en advokat.
Alla anmälningar ska uppfylla kraven i DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) och innehålla följande information: (1) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts; (2) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen omfattas av anmälan, en representativ lista över sådana verk på webbplatsen; (3) identifiering av det material som påstås vara ett intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, och information som är rimligen tillräcklig för att vi ska kunna lokalisera materialet; (4) information som är rimligen tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas; (5) ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som det klagas över inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen; och (6) ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt.

Motanmälan

Om du anser att ditt eget upphovsrättsskyddade material har tagits bort från webbplatsen till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering kan du skicka in en skriftlig motanmälan till [oss/vår utsedda upphovsrättsagent] med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan (en "motanmälan"). För att vara en effektiv motanmälan enligt DMCA måste din motanmälan i huvudsak innehålla följande: (1) identifiering av det material som har tagits bort eller inaktiverats och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller inaktiverades, (2) ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen i den federala distriktsdomstol där din adress är belägen, eller om din adress är utanför USA, för alla rättsliga distrikt där vi är belägna; (3) ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning från den part som lämnade in anmälan eller från partens ombud; (4) ditt namn, din adress och ditt telefonnummer; (5) ett uttalande under straffrättslig påföljd av mened om att du i god tro tror att materialet i fråga togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering av det material som ska tas bort eller inaktiveras; och (6) din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du skickar oss en giltig, skriftlig motanmälan som uppfyller de krav som beskrivs ovan kommer vi att återställa ditt borttagna eller inaktiverade material, om vi inte först får ett meddelande från den part som lämnat in anmälan och informerar oss om att den parten har lämnat in en domstolsansökan för att hindra dig från att delta i intrångsgörande verksamhet i samband med materialet i fråga. Observera att om du på ett väsentligt felaktigt sätt uppger att det inaktiverade eller borttagna innehållet togs bort av misstag eller felaktig identifiering, kan du bli skadeståndsskyldig, inklusive kostnader och advokatkostnader. Att lämna in en falsk motanmälan utgör mened.

Utsedd upphovsrättsagent: Michaël da Silva - [email protected]

Giltighetstid och uppsägning

Dessa Användarvillkor ska förbli fullt giltiga medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRPLIKTELSE SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MOT NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER ALL INFORMATION SOM DU HAR LAGT UPP.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är det förbjudet för dig att registrera och skapa ett nytt konto i ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller en tredje parts namn, även om du agerar på tredje parts vägnar. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsrättsliga åtgärder.

Ändringar och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av Marknadsplatsens erbjudanden utan förvarning när som helst. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller avbrytande av Webbplatsen eller Marknadsplatserbjudandena.

Vi kan inte garantera att Webbplatsen och Marknadsplatsens erbjudanden alltid är tillgängliga. Vi kan drabbas av hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera Webbplatsen eller Marknadsplatserbjudandena när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av att du inte kan få tillgång till eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under en eventuell driftsstopp eller avbrytande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas så att vi är skyldiga att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med dessa.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras av och definieras enligt Japans lagar. 個人事業 Nipponrama och du själv samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i Japan ska ha exklusiv jurisdiktion för att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med dessa villkor.

Lösning av tvister

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för alla tvister, kontroverser eller krav som rör dessa användarvillkor (var och en av dem en "tvist" och tillsammans "tvister") som väcks av dig eller oss (individuellt en "part" och tillsammans "parterna"), är parterna överens om att först försöka förhandla om alla tvister (utom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt i minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarandet inleds. Sådana informella förhandlingar inleds genom ett skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande skiljeförfarande

Alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive alla frågor om dess existens, giltighet eller uppsägning, ska hänskjutas till och slutgiltigt lösas av den internationella skiljedomstolen för handelstvister som lyder under Europeiska skiljedomskammaren (Belgien, Bryssel, Avenue Louise, 146) i enlighet med ICAC:s regler, som genom hänvisningen till dem betraktas som en del av denna klausul. Antalet skiljemän ska vara tre (3). Sätet, eller den rättsliga platsen, för skiljedomsförfarandet ska vara Tokyo, Japan. Förhandlingsspråket ska vara engelska. Den lag som gäller för avtalet ska vara Japans materiella lag.

Begränsningar

Parterna är överens om att ett eventuellt skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter ska a) inget skiljeförfarande förenas med något annat förfarande, b) det finns ingen rätt eller befogenhet för någon tvist att bli föremål för skiljeförfarande på grundval av en grupptalan eller att använda sig av förfaranden för grupptalan, och c) det finns ingen rätt eller befogenhet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ kapacitet för allmänheten eller andra personer.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljedomsförfarande: a) tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av partens immateriella rättigheter, b) tvister som rör eller uppstår till följd av påståenden om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning, och c) krav på föreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller ogenomförbar kommer ingen av parterna att välja att medla i en tvist som omfattas av den del av bestämmelsen som befinns vara olaglig eller ogenomförbar, och tvisten ska avgöras av en behörig domstol inom de domstolar som anges som behöriga ovan, och parterna samtycker till att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

Rättelser

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan vara relaterade till marknadsplatsens erbjudanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS, OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM PRESENTERAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. LIKSOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

Begränsningar av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. TROTS ALLT MOTSATT I DETTA AVTAL KOMMER VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG, OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT FORM AV TALAN, ALLTID ATT VARA BEGRÄNSAT TILL DET LÄGSTA AV DET BELOPP SOM DU EVENTUELLT BETALAT TILL OSS UNDER SEX (6) MÅNADER INNAN TALAN VÄCKTES, ELLER $1 000,00 USD. VISSA LAGAR I AMERIKANSKA DELSTATER OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG, KAN DET HÄNDA ATT VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: 

 1. dina bidrag;
 2. användning av webbplatsen;
 3. brott mot dessa användarvillkor;
 4. brott mot dina framställningar och garantier som anges i dessa användarvillkor;
 5. din överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller
 6. någon oöverlagd skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du är ansluten till via webbplatsen. Utan hinder av ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana krav, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna ersättning när vi får kännedom om dem.

Användaruppgifter

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som rör någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från alla rättigheter att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data.

Elektronisk kommunikation, transaktioner och signaturer

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER SAMT ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniskt.

Användare och invånare i Kalifornien

Om ett klagomål till oss inte har lösts på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta enheten för stöd till klagomål vid divisionen för konsumenttjänster vid Kaliforniens konsumentdepartement skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

Diverse

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta några eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, fördröjning eller underlåtenhet att agera som orsakas av orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen kunna avskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser. Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och oss till följd av dessa användarvillkor eller användningen av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte ska tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla invändningar som du kan ha på grund av den elektroniska formen av dessa användningsvillkor och avsaknaden av att parterna undertecknat dessa användningsvillkor.

Kontakta oss

För att lösa ett klagomål om webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på följande adress: [email protected]

Vi levererar till ditt hem

Vi kan leverera dina varor till över 200 länder och territorier världen över.

Alltid det bästa priset

Vi jämför ständigt våra priser med våra konkurrenter för att kunna erbjuda dig de bästa erbjudandena.

Vi är alltid här för att hjälpa dig

Till skillnad från japanska nätbutiker svarar vår support på dina frågor på ditt språk!

taggHjärtpulsraketmeny-cirkel
Kundvagn0
Det finns inga produkter i varukorgen!
← Fortsätt handla
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram