Köp Genki-böcker: Omfattande japanska läroböcker för nybörjare

Genki-bokserien är en populär uppsättning läroböcker som används i japanska språkkurser över hela världen. Böckerna fokuserar på att lära ut språket genom situationsbundna dialoger och övningar.

Prisintervall

Studieområde

Student level

Den ultimata guiden till Genki-böcker

Are you looking for an effective and affordable way to start learning Japanese? If so, Genki textbooks might be just what you need. On this page, we’ll take a closer look at these popular textbooks and discuss the pros and cons of using them.

Vad är Genki-läroböcker och varför är de så populära?

Genki-läroböcker är en populär serie japanska läroböcker som används av nybörjarstudenter i japanska över hela världen. Läroböckerna är indelade i två volymer. Volym 1 täcker grundläggande grammatik och ordförråd, medan volym 2 fokuserar på mer avancerade ämnen.

There are several reasons why Genki textbooks are so popular. First of all, they’re very comprehensive and cover a wide range of topics. Secondly, the textbooks are well-organized and easy to follow for foreign students from all around the world, even those who are not already familiar with Chinese characters. Finally, the textbooks have many helpful features, such as audio materials and online resources.

De olika nivåerna av Genki-läroböcker

Det finns två nivåer av Genki-läroböcker: Genki I och Genki II. Genki I är för nybörjare som vill lära sig grundläggande japanska, medan Genki II är för elever på mellannivå som vill lära sig mer avancerad grammatik och ordförråd.

Läroböckerna är indelade i olika enheter som var och en behandlar ett specifikt ämne. Till exempel omfattar enhet 1 i Genki I hälsningar och introduktioner, medan enhet 6 i Genki II omfattar förfluten tid.

Each unit consists of several lessons. Lessons 1-4 of Unit 1, for example, cover how to introduce yourself, ask someone’s name, count in Japanese, and say the days of the week.

De olika typerna av övningar och aktiviteter i Genki-läroböcker och arbetsböcker.

The Genki textbook series has an accompanying workbook for each level. The workbooks contain various exercises and activities designed to help students review and practice what they’ve learned in the textbooks.

Övningarna i arbetsböckerna innehåller uppgifter för att lyssna, tala, läsa och skriva. I arbetsbokens lyssningsdel kan eleverna till exempel få lyssna på ett samtal och svara på frågor om det. I läsavsnittet kan eleverna uppmanas att läsa ett avsnitt och fylla i de ord som saknas.

Arbetsböckerna innehåller också aktiviteter som ordpussel, grammatiska frågesporter och skrivövningar i Kanji.

För- och nackdelar med att använda Genki-läroböcker

There are both pros and cons to using Genki textbooks. On the positive side, the textbooks are very comprehensive and cover many topics. They’re also well-organized and easy to follow. Additionally, the workbooks provide a great way for students to review and practice what they’ve learned.

På den negativa sidan kan vissa elever tycka att läroböcker är för texttunga. Dessutom kan ljudmaterialet som följer med läroböckerna låta föråldrat om du väljer den andra upplagan av denna serie böcker för att lära dig japanska.

Overall, Genki textbooks are an excellent option for those looking for an affordable and comprehensive way to learn Japanese. If you’re willing to put in the time and effort, these textbooks can help you make significant progress in your Japanese language learning journey.

Vanliga frågor om Genki-serien

Hur många Genki-böcker finns det?

In its latest edition, there are a total of 6 Genki books. This includes the two main Genki textbooks and the accompanying workbooks and teacher’s manuals.

Vad är skillnaden mellan läroböckerna Genki I och Genki II?

Läroboken Genki I omfattar grundläggande grammatik och ordförråd samt vardagliga ämnen som introduktion, räkning och veckodagar. Läroboken Genki II behandlar mer avancerade ämnen som t.ex. förfluten tid, framtida tid och artighetsspråk.

Måste jag köpa Genki-arbetsboken?

The workbook is not required, but it’s highly recommended. The workbook contains various exercises and activities that are designed to help you review and practice what you’ve learned in the textbook. On Nipponrama, you can buy the textbooks and the workbook in a bundle to get a discount.

Finns Genki bara i pocketbok?

Yes, at this time Genki is only available in paperback form. There is no digital or audio version of the textbook series. Japan Times, its publisher, doesn’t provide a PDF version of these books.

Var kan jag köpa Genki-läroböcker?

Du kan köpa Genki-läroböcker från olika nätbutiker, till exempel Amazon och Nipponrama. Du kan också hitta dem i vissa fysiska bokhandlar, till exempel Kinokuniya och Maruzen.

På Nipponrama ser vi till att erbjuda dig det bästa priset på alla böcker i denna serie böcker för att lära sig japanska.

Kan jag studera på egen hand med Genki?

Yes, you can! The Genki textbook series is designed for self-study and comes with various resources to help you learn on your own. These resources include textbooks, workbooks, teacher’s manuals, and audio materials. Additionally, there are several websites and online communities that offer support for self-studiers.

Vilken JLPT-nivå är Genki 2?

Genki 2 täcker grammatik och ordförråd som vanligtvis lärs ut i japanska språkkurser för N4-nivån i Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

Hur lång tid tar det att avsluta Genki 1?

Det beror på hur ofta du studerar och hur snabbt du gör framsteg. Vissa elever kan klara Genki 1 på 3-6 månader, medan andra kan ta lite längre tid på sig. Om du studerar 1-2 timmar per dag kan du kanske klara läroboken på 4-5 månader.

Vad är det bästa sättet att använda Genki?

There is no one-size-fits-all answer to this question. However, a common approach is to start with the textbook and workbook, and then supplement your studies with additional resources such as vocabulary lists, grammar guides, and practice materials. Additionally, it’s often helpful to find a study buddy or join an online community to help keep you motivated and accountable.

Vilka är de vanligaste misstagen som folk gör när de använder Genki?

One common mistake is not doing the practice exercises in the workbook. The workbook is an important part of the learning process, and it’s essential for consolidating what you’ve learned in the textbook. Additionally, some students try to rush through the material and don’t take the time to review and practice what they’ve learned. This can lead to forgetting what you’ve studied and not making as much progress as you could be. Finally, some people give up too quickly and don’t stick with it long enough to see results. Learning a new language takes time and effort, but it’s definitely worth it!

2015-2024 © Nipponrama. All Rights Reserved.