$0.00
0 pozycji

Warunki umowy

Ostatnia aktualizacja 23 kwietnia 2021 r.

Zgoda na warunki

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Państwem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("Państwo") a 個人事業 Nipponrama ("Firma ", "my", "nas", lub "nasz"), dotyczących Państwa dostępu do i korzystania z https://nipponrama.com strona internetowa, jak również wszelkie inne formy medialne, kanały medialne, mobilne strony internetowe lub aplikacje mobilne związane, powiązane lub w inny sposób połączone z nimi (łącznie "Strona"). Zgadzają się Państwo, że wchodząc na Stronę, przeczytali, zrozumieli i zgodzili się na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŻELI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI KORZYSTANIA ZE STRONY, OBOWIĄZUJE PAŃSTWA WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA ZE STRONY I MUSZĄ PAŃSTWO NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Uzupełniające warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane na Stronie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "ostatniej aktualizacji" niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, a Państwo zrzekacie się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Państwa obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu w celu uzyskania informacji o ich aktualizacjach. Będą Państwo podlegać i będzie się uważać, że zapoznali się Państwo ze zmianami w zmienionych Warunkach Użytkowania i zaakceptowali je poprzez dalsze korzystanie ze Strony po dacie zamieszczenia zmienionych Warunków Użytkowania.

Informacje zawarte na Stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby wymogowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Strony z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeżeli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Strona nie jest przystosowana do przestrzegania przepisów branżowych (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) itp.), więc jeżeli Państwa interakcje podlegałyby takim przepisom, nie mogą Państwo korzystać z tej Strony. Nie mogą Państwo korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkają (zazwyczaj poniżej 18 roku życia), muszą mieć pozwolenie i być pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub opiekuna, aby korzystać ze Strony. W przypadku osób niepełnoletnich, przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, rodzic lub opiekun musi przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki korzystania.

Prawa własności intelektualnej

O ile nie zaznaczono inaczej, Strona jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Stronie (łącznie "Zawartość") oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i loga ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie "AS IS" wyłącznie dla Państwa informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania, żadna część Strony, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, łączone, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie prezentowane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane w jakimkolwiek celu komercyjnym, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że są Państwo uprawnieni do korzystania ze Strony, otrzymują Państwo ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskali Państwo prawidłowy dostęp, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Państwu wyraźnie przyznane w odniesieniu do Strony, Treści i Znaków.

Reprezentacje użytkowników

Korzystając z Witryny, oświadczają Państwo i gwarantują, że:

 1. wszystkie podane przez Państwa informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne;
 2. będą Państwo dbać o dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne;
 3. posiadają Państwo zdolność prawną i zobowiązują się Państwo do przestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania;
 4. nie mają Państwo mniej niż 13 lat;
 5. nie są Państwo niepełnoletni w jurysdykcji, w której Państwo zamieszkują, lub w przypadku niepełnoletności otrzymali Państwo zgodę rodziców na korzystanie z Witryny;
 6. nie będą Państwo uzyskiwać dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób;
 7. nie będą Państwo korzystać z Witryny w żadnym nielegalnym lub niedozwolonym celu; oraz (8) korzystanie przez Państwa z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.

Jeśli podadzą Państwo informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Państwa konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).

Rejestracja użytkownika

Mogą Państwo zostać poproszeni o zarejestrowanie się na Stronie. Zobowiązują się Państwo do zachowania poufności swojego hasła i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z Państwa konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odebrania lub zmiany wybranej przez Państwa nazwy użytkownika, jeżeli według naszego uznania nazwa ta jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób niestosowna.

Produkty

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych na Stronie. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a Państwa wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów. Wszystkie produkty są zależne od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnych produktów w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

Zakupy i płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Odkryj
 • JCB
 • Diners Club
 • UnionPay
 • Google Pay
 • Samsung Pay
 • Sofort
 • Alipay
 • Giropay
 • EPS
 • iDEAL
 • Bancontact
 • Multibanco
 • Przelewy24
 • PayPal

Zobowiązują się Państwo do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Strony. Ponadto zobowiązują się Państwo do niezwłocznego aktualizowania informacji dotyczących konta i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować Państwa transakcje i skontaktować się z Państwem w razie potrzeby. Do ceny zakupów zostanie doliczony podatek od sprzedaży, jeśli uznamy to za konieczne. Możemy w każdej chwili zmienić ceny. Wszystkie płatności dokonywane są w dolarach amerykańskich.

Zgadzają się Państwo na uiszczenie wszystkich opłat według cen obowiązujących w danym momencie za zakupy oraz wszelkich opłat za wysyłkę, a także upoważniają nas Państwo do obciążenia wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Jeśli Państwa zamówienie podlega cyklicznym opłatom, wyrażają Państwo zgodę na cykliczne obciążanie przez nas Państwa metody płatności bez konieczności uzyskania Państwa uprzedniej zgody na każde cykliczne obciążenie, do czasu anulowania przez Państwa stosownego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów lub pomyłek cenowych, nawet jeśli zażądaliśmy już lub otrzymaliśmy płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy lub adres wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej oceny wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Polityka zwrotów/refundacji

Wszystkie sprzedaże są ostateczne i nie przewiduje się zwrotu pieniędzy.

Działania zabronione

Nie mogą Państwo uzyskać dostępu do Strony ani korzystać z niej w celach innych niż te, dla których udostępniamy Stronę. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas wyraźnie popierane lub zatwierdzane.

Jako użytkownik Strony, zobowiązują się Państwo do tego, że nie będą:

 1. Systematycznego pobierania danych lub innych treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, zestawień, baz danych lub katalogów bez pisemnej zgody z naszej strony.
 2. Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub inną w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 3. korzystania z usług pośrednika w zakupie lub agenta ds. zakupów w celu dokonania zakupów na Stronie.
 4. Wykorzystanie Strony do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 5. Obejść, wyłączyć lub w inny sposób zakłócić funkcje związane z bezpieczeństwem Strony, w tym funkcje, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia dotyczące korzystania ze Strony i/lub zawartych w niej treści.
 6. Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 7. Niewłaściwe korzystanie z naszych usług wsparcia lub składanie fałszywych doniesień o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
 8. Zaangażowanie się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak użycie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub użycie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 9. Zakłócania, przerywania lub nadmiernego obciążania Witryny, sieci lub usług połączonych z Witryną.
 10. nieuprawnionego umieszczania w ramkach lub linków do Witryny.
 11. Próby podszywania się pod innego użytkownika lub osobę albo używania nazwy użytkownika innego użytkownika.
 12. Sprzedać lub w inny sposób przekazać swój profil.
 13. Wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, nadużywania lub szkodzenia innym osobom.
 14. Wykorzystywania Strony w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Strony i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 15. Rozszyfrować, zdekompilować, zdemontować lub zastosować inżynierię wsteczną jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Witryny.
 16. Próby obejścia jakichkolwiek środków Witryny, mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek jej części.
 17. nękać, denerwować, zastraszać lub grozić pracownikom lub agentom naszej firmy zaangażowanym w udostępnianie Państwu jakiejkolwiek części Strony.
 18. Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek Treści.
 19. Kopiowania lub adaptowania oprogramowania Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 20. Zamieszczania lub przesyłania (lub prób zamieszczania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania dużych liter i spamowania (ciągłego zamieszczania powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, funkcje, działanie lub utrzymanie Witryny.
 21. Zamieszczania lub przesyłania (lub prób zamieszczania lub przesyłania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przesyłania informacji, w tym bez ograniczeń, czystych formatów wymiany grafiki ("gifs"), pikseli 1×1, web bugów, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania" lub "PCM").
 22. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem standardowego użycia wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie należy używać, uruchamiać, rozwijać ani rozpowszechniać żadnych zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi oszukujących, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać żadnych nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 23. Zdyskredytować, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Stronie.
 24.  korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.

Wkład użytkowników

Strona może zapraszać Państwa do czatu, udziału lub uczestnictwa w blogach, tablicach ogłoszeń, forach internetowych i innych funkcjach oraz może dawać Państwu możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Stronie, w tym między innymi tekstów, tekstów pisanych, filmów wideo, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Wkładem"). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Strony i Ofert Rynkowych oraz poprzez strony internetowe osób trzecich. W związku z tym wszelkie Materiały przekazane przez Państwa mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Materiały, oświadczają Państwo tym samym i gwarantują, że.

 1. Tworzenie, dystrybucja, przesyłanie, publiczne prezentowanie lub wykonywanie oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Państwa Wkładu nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych jakiejkolwiek strony trzeciej.
 2. Są Państwo twórcą i właścicielem lub posiadają niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie i upoważnienie nas, Strony i innych użytkowników Strony do wykorzystania Państwa Wkładu w sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Korzystania.
 3. Posiadają Państwo pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Państwa Wkładach na wykorzystanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Państwa Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
 4. Państwa Wkład nie jest fałszywy, niedokładny lub wprowadzający w błąd.
 5. Państwa Wkład nie jest niezamówioną lub niedozwoloną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową wysyłką lub innymi formami nagabywania.
 6. Państwa Wkład nie jest obsceniczny, lubieżny, rozpustny, plugawy, brutalny, nękający, oszczerczy, zniesławiający lub w inny sposób niewłaściwy (według naszej oceny).
 7. Państwa wypowiedzi nie ośmieszają, nie wyszydzają, nie lekceważą, nie zastraszają ani nie nadużywają nikogo.
 8. Państwa wypowiedzi nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom oraz do propagowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.
 9. Państwa wkład nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
 10. Państwa wkład nie narusza prawa do prywatności lub reklamy jakiejkolwiek strony trzeciej.
 11. Państwa Wkład nie zawiera żadnych materiałów, które wyłudzają dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub z użyciem przemocy.
 12. Państwa Wkład nie narusza żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej lub w inny sposób mającego na celu ochronę zdrowia lub dobra osób nieletnich;
 13. Państwa wypowiedzi nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 14. Państwa Wkład nie narusza w inny sposób ani nie zawiera linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.
 15. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynku z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania i może skutkować, między innymi, rozwiązaniem lub zawieszeniem Państwa praw do korzystania z Witryny i Ofert Rynku.

Licencja na wkłady

Umieszczając swoje Wkłady w dowolnej części Strony, automatycznie przyznają nam Państwo, a Państwo oświadczają i gwarantują, że mają prawo do przyznania nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji na hosting, wykorzystanie, kopiowanie, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, retuszowanie, archiwizowanie, przechowywanie, cache, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, przekształcania, tłumaczenia, przesyłania, wypisywania (w całości lub w części) i dystrybucji takich Wkładów (w tym, bez ograniczeń, Państwa wizerunku i głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, oraz do przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac takich Wkładów, a także do udzielania i upoważniania do udzielania sublicencji na powyższe. Wykorzystanie i rozpowszechnianie może mieć miejsce w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem dowolnego kanału medialnego.

Niniejsza licencja ma zastosowanie do wszelkich form, mediów i technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Państwa nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, w zależności od przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz wizerunków osobistych i handlowych dostarczonych przez Państwa. Zrzekają się Państwo wszelkich praw moralnych do swoich Wkładów i gwarantują Państwo, że prawa moralne nie zostały w inny sposób dochodzone do Państwa Wkładów.

Nie przypisujemy sobie żadnej własności do Państwa Wkładów. Zachowują Państwo pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Państwa Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek stwierdzenia lub oświadczenia zawarte w Państwa Wkładach, które zostały zamieszczone przez Państwa w jakimkolwiek miejscu na Stronie. Ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Stronę i wyraźnie zgadzacie się Państwo zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Państwa Wkładami.

Mamy prawo, według własnego uznania, (1) edytować, przeredagować lub w inny sposób zmienić dowolny Wkład; (2) zmienić kategorię dowolnego Wkładu w celu umieszczenia go w bardziej odpowiednim miejscu na Stronie; oraz (3) wstępnie skontrolować lub usunąć dowolny Wkład w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Państwa Wkładu.

Wskazówki dotyczące przeglądów

Na Stronie możemy udostępnić Państwu miejsca, w których mogą Państwo umieszczać recenzje lub oceny. Zamieszczając recenzję, muszą Państwo spełnić następujące kryteria: (1) powinni Państwo mieć bezpośrednie doświadczenie z osobą/podmiotem, którego recenzja dotyczy; (2) Państwa recenzje nie powinny zawierać obraźliwych profanacji ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Państwa recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Państwa recenzje nie powinny zawierać odniesień do działań niezgodnych z prawem; (5) nie powinni Państwo być powiązani z konkurencją, jeśli zamieszczają Państwo negatywne recenzje; (6) nie powinni Państwo wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie mogą Państwo zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie mogą Państwo organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy przyjąć, odrzucić lub usunąć recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani usuwania ich, nawet jeśli ktoś uzna je za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas popierane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub opinie naszych partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną recenzję ani za żadne roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z recenzji. Publikując recenzję, niniejszym udzielają nam Państwo bezterminowego, niewyłącznego, ogólnoświatowego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, przenoszalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przekazywanie za pomocą wszelkich środków, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie wszystkich treści związanych z recenzjami.

Zgłoszenia

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Strony lub Ofert Rynkowych ("Materiały") przekazane nam przez Państwa nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Przysługują nam wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym, zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez podziękowania lub wynagrodzenia dla Państwa. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw moralnych do takich Materiałów i niniejszym gwarantują Państwo, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że mają Państwo prawo do ich przesłania. Zgadzają się Państwo na brak możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności do Państwa Materiałów.

Strony internetowe i treści osób trzecich

Strona może zawierać (lub mogą Państwo otrzymać za pośrednictwem Strony lub Ofert Rynkowych) linki do innych stron internetowych ("Strony Internetowe Osób Trzecich") oraz artykuły, fotografie, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich ("Treści Osób Trzecich"). Takie Strony Internetowe Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za Strony Internetowe Osób Trzecich, do których dostęp uzyskuje się poprzez Stronę Internetową, ani za Treści Osób Trzecich zamieszczone na Stronie Internetowej, dostępne poprzez Stronę Internetową lub zainstalowane na niej, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki ochrony prywatności lub inne zasady zawarte na Stronach Internetowych Osób Trzecich lub w Treściach Osób Trzecich. Włączenie, odesłanie do lub zezwolenie na korzystanie lub instalację jakichkolwiek Stron Internetowych Osób Trzecich lub jakichkolwiek Treści Osób Trzecich nie oznacza zatwierdzenia lub aprobaty dla nich przez nas. Jeśli zdecydują się Państwo opuścić Stronę i wejść na Strony Internetowe Stron Trzecich lub użyć lub zainstalować jakiekolwiek Treści Stron Trzecich, czynią to Państwo na własne ryzyko i powinni być Państwo świadomi, że niniejsze Warunki Użytkowania już nie obowiązują. Powinni Państwo zapoznać się z odpowiednimi warunkami i politykami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej strony internetowej, do której przechodzą Państwo ze Strony lub związanej z jakimikolwiek aplikacjami, z których korzystają Państwo lub które instalują na Stronie. Wszelkie zakupy dokonywane przez Państwa za pośrednictwem Stron osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które pozostają w wyłącznej gestii Państwa i odpowiednich osób trzecich. Zgadzają się Państwo i przyjmują do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na Stronach Internetowych Osób Trzecich i będą nas Państwo chronić przed wszelkimi szkodami spowodowanymi przez zakup takich produktów lub usług. Ponadto, nie będą Państwo ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Państwa w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z Treści Stron Trzecich lub kontaktu ze Stronami Trzecimi.

Reklamodawcy

Pozwalamy reklamodawcom na wyświetlanie ich reklam i innych informacji w określonych miejscach Witryny, takich jak reklamy na pasku bocznym lub banery reklamowe. Jeśli są Państwo reklamodawcą, ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy umieszczone na Stronie oraz wszelkie usługi świadczone na Stronie lub produkty sprzedawane za pośrednictwem tych reklam. Ponadto, jako reklamodawca, gwarantują Państwo i oświadczają, że posiadają Państwo wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczania reklam na Stronie, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku oraz prawa umowne. Jako reklamodawca, zgadzają się Państwo, że takie reklamy podlegają naszym przepisom Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), opisanym poniżej, oraz rozumieją Państwo i zgadzają się, że nie będzie zwrotu pieniędzy ani innej rekompensaty za kwestie związane z DMCA. Po prostu udostępniamy miejsce na umieszczenie takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

Zarządzanie stroną

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszych Warunków Użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki Użytkowania, w tym m.in. zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne) dowolnego Państwa Wkładu lub jego części; (4) według naszego uznania i bez ograniczeń, zawiadomień lub odpowiedzialności, do usunięcia ze Strony lub wyłączenia w inny sposób wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) innego zarządzania Stroną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Strony i Ofert Rynkowych.

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Korzystając z Witryny lub Ofert Marketplace, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności zamieszczonej na Witrynie, która została włączona do niniejszych Warunków Korzystania. Informujemy, że Witryna i Oferty Rynkowe są hostowane w Holandii. Jeżeli wchodzą Państwo na Stronę lub Ofertę Rynkową z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, różniące się od przepisów obowiązujących w Holandii, wówczas poprzez dalsze korzystanie ze Strony przekazują Państwo swoje dane do Holandii i wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych w Holandii. Ponadto, świadomie nie przyjmujemy, nie prosimy i nie zabiegamy o informacje od dzieci, ani świadomie nie prowadzimy marketingu wśród dzieci. W związku z tym, zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie, jeżeli otrzymamy faktyczną wiedzę, że osoba poniżej 13 roku życia przekazała nam dane osobowe bez wymaganej i możliwej do sprawdzenia zgody rodziców, usuniemy te informacje ze Strony tak szybko, jak będzie to możliwe.

Informacja i polityka Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Powiadomienia

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeżeli uważają Państwo, że jakikolwiek materiał dostępny na Stronie lub za jej pośrednictwem narusza prawa autorskie, których są Państwo właścicielami lub które kontrolują, prosimy o natychmiastowe powiadomienie naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych ("Powiadomienie"). Kopia Państwa Zgłoszenia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowywała materiał, którego dotyczyło Zgłoszenie. Informujemy, że zgodnie z prawem federalnym mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, jeżeli w Powiadomieniu złożą Państwo istotne nieprawdziwe informacje. Dlatego też, jeżeli nie są Państwo pewni, że materiał znajdujący się na Stronie lub do którego prowadzą odnośniki na niej, narusza Państwa prawa autorskie, powinni Państwo rozważyć najpierw skontaktowanie się z prawnikiem.
Wszystkie Powiadomienia powinny spełniać wymogi DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) i zawierać następujące informacje: (1) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone; (2) identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone lub, jeżeli Zgłoszenie dotyczy wielu dzieł chronionych prawem autorskim znajdujących się na Stronie, reprezentatywną listę takich dzieł na Stronie; (3) identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem działań naruszających prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, a także informacje wystarczające do zlokalizowania materiału; (4) informacje wystarczające do skontaktowania się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się z nią skontaktować; (5) oświadczenie, że strona skarżąca jest w dobrej wierze przekonana, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; (6) oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, oraz pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Kontrnotyfikacja

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa materiały chronione prawem autorskim zostały usunięte ze Strony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji, mogą Państwo złożyć pisemne kontrzgłoszenie do [nas/naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich], korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej ("Kontrzgłoszenie"). Aby kontrzgłoszenie było skuteczne zgodnie z ustawą DMCA, Państwa kontrzgłoszenie musi zawierać zasadniczo następujące elementy: (1) identyfikację materiału, który został usunięty lub wyłączony oraz miejsce, w którym materiał znajdował się przed jego usunięciem lub wyłączeniem; (2) oświadczenie, że zgadzają się Państwo na jurysdykcję Federalnego Sądu Rejonowego, w którym znajduje się Państwa adres lub, jeżeli Państwa adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, na jurysdykcję dowolnego okręgu sądowego, w którym znajduje się nasza siedziba; (3) oświadczenie, że przyjmą Państwo doręczenie procesu od strony, która złożyła Powiadomienie lub jej przedstawiciela; (4) Państwa nazwisko, adres i numer telefonu; (5) oświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że są Państwo w dobrej wierze, że dany materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma być usunięty lub wyłączony; oraz (6) Państwa fizyczny lub elektroniczny podpis.

Jeżeli wyślą Państwo do nas ważne, pisemne Powiadomienie spełniające wymagania opisane powyżej, przywrócimy usunięte lub wyłączone materiały, chyba że wcześniej otrzymamy od strony składającej Powiadomienie informację, że strona ta złożyła pozew sądowy w celu powstrzymania Państwa od angażowania się w działalność naruszającą prawo w odniesieniu do danego materiału. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli w sposób istotny wprowadzą Państwo w błąd, że zablokowana lub usunięta treść została usunięta przez pomyłkę lub błędną identyfikację, mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, w tym koszty i honoraria adwokackie. Złożenie fałszywego Kontrpowiadomienia stanowi krzywoprzysięstwo.

Wyznaczony pełnomocnik ds. praw autorskich: Michaël da Silva - [email protected]

Termin i wypowiedzenie

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez Państwa ze Strony. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY I OFERTY MARKETPLACE (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP), WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ UPRZEDZENIA, DOWOLNEJ OSOBIE, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKIEGOKOLWIEK OŚWIADCZENIA, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTEGO W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE I OFERCIE MARKETPLACE LUB USUNĄĆ PAŃSTWA KONTO I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE PAŃSTWO ZAMIEŚCILI W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zlikwidujemy lub zawiesimy Państwa konto, zabrania się Państwu rejestrowania i tworzenia nowych kont pod swoim nazwiskiem, nazwiskiem fałszywym lub zapożyczonym, lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeżeli działają Państwo w imieniu osoby trzeciej. Oprócz usunięcia lub zawieszenia Państwa konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

Modyfikacje i przerwy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania działalności w całości lub części Ofert Rynkowych bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działalności Strony lub Ofert Rynku.

Nie możemy zagwarantować, że Strona i Oferty Rynkowe będą dostępne przez cały czas. Możemy mieć problemy ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem lub inne problemy, lub też musimy przeprowadzić konserwację związaną z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Strony lub Ofert Marketplace w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez konieczności powiadamiania Państwa. Zgadzają się Państwo, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu lub korzystania z Witryny lub Ofert Marketplace podczas jakichkolwiek przestojów lub przerw w działaniu Witryny lub Ofert Marketplace. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zobowiązanie do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Marketplace, ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub publikacji w związku z nimi.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i definiowane zgodnie z prawem Japonii. 個人事業 Nipponrama i Państwo nieodwołalnie zgadzają się, aby sądy japońskie miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z tymi warunkami.

Rozwiązywanie sporów

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu (każdy z nich to "Spór", a łącznie "Spory") wniesionych przez Państwa lub nas (indywidualnie "Strona", a łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania każdego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym zawiadomieniu jednej ze Stron przez drugą.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażu Handlowego przy Europejskiej Izbie Arbitrażowej (Belgia, Bruksela, Avenue Louise, 146) zgodnie z Regulaminem tej Izby, który w wyniku odwołania się do niego jest uważany za część niniejszej klauzuli. Liczba arbitrów wynosi trzy (3). Siedziba lub miejsce prawne arbitrażu znajduje się w Tokio, Japonia. Językiem postępowania jest język angielski. Prawem właściwym dla umowy jest prawo materialne Japonii.

Ograniczenia

Strony zgadzają się, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie zostanie połączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został poddany arbitrażowi na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby zastosowano procedury pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został wniesiony w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę, lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia, lub z nich wynikające; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek Sporu objętego tą częścią postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy w obrębie sądów wymienionych jako właściwe powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

Korekty

Na Stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Rynkowych, w tym opisów, cen, dostępności i różnych innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Oświadczenie

STRONA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST". ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG STRONY ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZWIĄZANE ZE STRONĄ I JEJ UŻYTKOWANIEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY ANI ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI Z TEJ STRONY, I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZEKAZANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ŻADNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY PAŃSTWEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM JAKIEGOKOLWIEK MEDIUM LUB W JAKIMKOLWIEK ŚRODOWISKU, POWINNI PAŃSTWO KIEROWAĆ SIĘ SWOIM NAJLEPSZYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

Ograniczenia odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY CZY AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK ODMIENNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PAŃSTWA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU I NIEZALEŻNIE OD FORMY POWÓDZTWA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO MNIEJSZEJ Z KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ PAŃSTWA NA NASZĄ RZECZ W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY POWÓDZTWA LUB $1,000.00 USD. NIEKTÓRE PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŻELI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO PAŃSTWA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO PAŃSTWA, A PAŃSTWO MOGĄ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Odszkodowanie

Zgadzają się Państwo bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze filie, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi i wydatkami, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub w wyniku: 

 1. Państwa Składki;
 2. korzystanie z Witryny;
 3. naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania;
 4. jakiekolwiek naruszenie Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania;
 5. naruszenie przez Pana/Panią praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub
 6. jakichkolwiek jawnych działań szkodliwych wobec innych użytkowników Strony, z którymi połączyli się Państwo za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Państwa koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które są Państwo zobowiązani nas zwolnić z odpowiedzialności, a Państwo zgadzają się współpracować, na Państwa koszt, z nami w obronie takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zabezpieczeniu, gdy tylko się o nich dowiemy.

Dane użytkownika

Będziemy przechowywać pewne dane, które Państwo przekazują na Stronę w celu zarządzania działaniem Strony, jak również dane związane z Państwa korzystaniem ze Strony. Mimo że regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które Państwo przekazują lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez Państwa za pośrednictwem Strony. Zgadzają się Państwo, że nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a Państwo niniejszym zrzekają się wszelkich praw do roszczeń wobec nas wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

Komunikacja elektroniczna, transakcje i podpisy

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas e-maili oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i zgadzają się Państwo, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które przekazujemy Państwu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takiej komunikacji. NINIEJSZYM WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA STOSOWANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE ZAWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń, przepisów, zarządzeń lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub udzielania kredytów w inny sposób niż drogą elektroniczną.

Użytkownicy i mieszkańcy Kalifornii

Jeżeli jakakolwiek skarga wobec nas nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, mogą Państwo skontaktować się z Jednostką Pomocy w Zażaleniach Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

Różne

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas na Stronie lub w odniesieniu do Strony stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Państwem a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki Korzystania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w każdej chwili przenieść na inne osoby dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Między Państwem a nami nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji w wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania ze Strony. Zgadzają się Państwo, że niniejsze Warunki Użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z racji ich sporządzenia. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich środków obrony, które mogą wynikać z elektronicznej formy niniejszych Warunków Korzystania oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków Korzystania.

Skontaktuj się z nami

W celu rozstrzygnięcia skargi dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny, prosimy o kontakt z nami na adres: [email protected]

Wysyłamy do domu

Możemy dostarczyć Państwa artykuły do ponad 200 krajów i terytoriów na całym świecie.

Zawsze najlepsza cena

Stale porównujemy nasze ceny z konkurencją, aby zaoferować Państwu najlepsze oferty.

Zawsze służę pomocą

W przeciwieństwie do japońskich sklepów internetowych, nasz support odpowiada na Państwa pytania w Państwa języku!

tagpuls sercarakietamenu-koło
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
← Kontynuuj zakupy
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram