Terms and Conditions

Ostatnia aktualizacja 23 kwietnia 2021 r.

Zgoda na warunki

These Terms of Use constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity (“you”) and 個人事業 Nipponrama (“Firma ", "my", "nas", lub "nasz"), dotyczących Państwa dostępu do i korzystania z https://nipponrama.com strona internetowa, jak również wszelkie inne formy medialne, kanały medialne, mobilne strony internetowe lub aplikacje mobilne związane, powiązane lub w inny sposób połączone z nimi (łącznie "Strona"). Zgadzają się Państwo, że wchodząc na Stronę, przeczytali, zrozumieli i zgodzili się na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŻELI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI KORZYSTANIA ZE STRONY, OBOWIĄZUJE PAŃSTWA WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA ZE STRONY I MUSZĄ PAŃSTWO NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Uzupełniające warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane na Stronie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "ostatniej aktualizacji" niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, a Państwo zrzekacie się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Państwa obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu w celu uzyskania informacji o ich aktualizacjach. Będą Państwo podlegać i będzie się uważać, że zapoznali się Państwo ze zmianami w zmienionych Warunkach Użytkowania i zaakceptowali je poprzez dalsze korzystanie ze Strony po dacie zamieszczenia zmienionych Warunków Użytkowania.

Informacje zawarte na Stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby wymogowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Strony z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeżeli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

The Site is not tailored to comply with industry-specific regulations (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), so if your interactions would be subjected to such laws, you may not use this Site. You may not use the Site in a way that would violate the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkają (zazwyczaj poniżej 18 roku życia), muszą mieć pozwolenie i być pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub opiekuna, aby korzystać ze Strony. W przypadku osób niepełnoletnich, przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, rodzic lub opiekun musi przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki korzystania.

Prawa własności intelektualnej

O ile nie zaznaczono inaczej, Strona jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Stronie (łącznie "Zawartość") oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i loga ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie "AS IS" wyłącznie dla Państwa informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania, żadna część Strony, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, łączone, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie prezentowane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane w jakimkolwiek celu komercyjnym, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że są Państwo uprawnieni do korzystania ze Strony, otrzymują Państwo ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskali Państwo prawidłowy dostęp, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Państwu wyraźnie przyznane w odniesieniu do Strony, Treści i Znaków.

Reprezentacje użytkowników

Korzystając z Witryny, oświadczają Państwo i gwarantują, że:

 1. wszystkie podane przez Państwa informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne;

 2. będą Państwo dbać o dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne;

 3. posiadają Państwo zdolność prawną i zobowiązują się Państwo do przestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania;

 4. nie mają Państwo mniej niż 13 lat;

 5. nie są Państwo niepełnoletni w jurysdykcji, w której Państwo zamieszkują, lub w przypadku niepełnoletności otrzymali Państwo zgodę rodziców na korzystanie z Witryny;

 6. nie będą Państwo uzyskiwać dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób;

 7. nie będą Państwo korzystać z Witryny w żadnym nielegalnym lub niedozwolonym celu; oraz (8) korzystanie przez Państwa z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.

Jeśli podadzą Państwo informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Państwa konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).

Rejestracja użytkownika

Mogą Państwo zostać poproszeni o zarejestrowanie się na Stronie. Zobowiązują się Państwo do zachowania poufności swojego hasła i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z Państwa konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odebrania lub zmiany wybranej przez Państwa nazwy użytkownika, jeżeli według naszego uznania nazwa ta jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób niestosowna.

Produkty

We make every effort to display as accurately as possible the colors, features, specifications, and details of the products available on the Site. However, we do not guarantee that the colors, features, specifications, and details of the products will be accurate, complete, reliable, current, or free of other errors, and your electronic display may not accurately reflect the actual colors and details of the products.  All products are subject to availability, and we cannot guarantee that items will be in stock. We reserve the right to discontinue any products at any time for any reason. Prices for all products are subject to change.

Zakupy i płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Visa

 • Mastercard

 • American Express

 • Odkryj

 • JCB

 • Diners Club

 • UnionPay

 • Google Pay

 • Samsung Pay

 • Sofort

 • Alipay

 • Giropay

 • EPS

 • iDEAL

 • Bancontact

 • Multibanco

 • Przelewy24

 • PayPal

You agree to provide current, complete, and accurate purchase and account information for all purchases made via the Site. You further agree to promptly update account and payment information, including email address, payment method, and payment card expiration date, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Sales tax will be added to the price of purchases as deemed required by us. We may change prices at any time. All payments shall be in U.S. dollars.

You agree to pay all charges at the prices then in effect for your purchases and any applicable shipping fees, and you authorize us to charge your chosen payment provider for any such amounts upon placing your order. If your order is subject to recurring charges, then you consent to our charging your payment method on a recurring basis without requiring your prior approval for each recurring charge, until such time as you cancel the applicable order.  We reserve the right to correct any errors or mistakes in pricing, even if we have already requested or received payment.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy lub adres wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej oceny wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Polityka zwrotów/refundacji

Wszystkie sprzedaże są ostateczne i nie przewiduje się zwrotu pieniędzy.

Działania zabronione

Nie mogą Państwo uzyskać dostępu do Strony ani korzystać z niej w celach innych niż te, dla których udostępniamy Stronę. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas wyraźnie popierane lub zatwierdzane.

Jako użytkownik Strony, zobowiązują się Państwo do tego, że nie będą:

 1. Systematycznego pobierania danych lub innych treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, zestawień, baz danych lub katalogów bez pisemnej zgody z naszej strony.

 2. Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub inną w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.

 3. korzystania z usług pośrednika w zakupie lub agenta ds. zakupów w celu dokonania zakupów na Stronie.

 4. Wykorzystanie Strony do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.

 5. Obejść, wyłączyć lub w inny sposób zakłócić funkcje związane z bezpieczeństwem Strony, w tym funkcje, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia dotyczące korzystania ze Strony i/lub zawartych w niej treści.

 6. Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.

 7. Niewłaściwe korzystanie z naszych usług wsparcia lub składanie fałszywych doniesień o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.

 8. Zaangażowanie się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak użycie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub użycie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.

 9. Zakłócania, przerywania lub nadmiernego obciążania Witryny, sieci lub usług połączonych z Witryną.

 10. nieuprawnionego umieszczania w ramkach lub linków do Witryny.

 11. Próby podszywania się pod innego użytkownika lub osobę albo używania nazwy użytkownika innego użytkownika.

 12. Sprzedać lub w inny sposób przekazać swój profil.

 13. Wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, nadużywania lub szkodzenia innym osobom.

 14. Wykorzystywania Strony w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Strony i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.

 15. Rozszyfrować, zdekompilować, zdemontować lub zastosować inżynierię wsteczną jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Witryny.

 16. Próby obejścia jakichkolwiek środków Witryny, mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek jej części.

 17. nękać, denerwować, zastraszać lub grozić pracownikom lub agentom naszej firmy zaangażowanym w udostępnianie Państwu jakiejkolwiek części Strony.

 18. Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek Treści.

 19. Kopiowania lub adaptowania oprogramowania Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.

 20. Zamieszczania lub przesyłania (lub prób zamieszczania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania dużych liter i spamowania (ciągłego zamieszczania powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, funkcje, działanie lub utrzymanie Witryny.

 21. Zamieszczania lub przesyłania (lub prób zamieszczania lub przesyłania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przesyłania informacji, w tym bez ograniczeń, czystych formatów wymiany grafiki ("gifs"), pikseli 1×1, web bugów, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania" lub "PCM").

 22. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem standardowego użycia wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie należy używać, uruchamiać, rozwijać ani rozpowszechniać żadnych zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi oszukujących, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać żadnych nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.

 23. Zdyskredytować, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Stronie.

 24.  korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.

Wkład użytkowników

Strona może zapraszać Państwa do czatu, udziału lub uczestnictwa w blogach, tablicach ogłoszeń, forach internetowych i innych funkcjach oraz może dawać Państwu możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Stronie, w tym między innymi tekstów, tekstów pisanych, filmów wideo, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Wkładem"). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Strony i Ofert Rynkowych oraz poprzez strony internetowe osób trzecich. W związku z tym wszelkie Materiały przekazane przez Państwa mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Materiały, oświadczają Państwo tym samym i gwarantują, że.

 1. Tworzenie, dystrybucja, przesyłanie, publiczne prezentowanie lub wykonywanie oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Państwa Wkładu nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych jakiejkolwiek strony trzeciej.

 2. Są Państwo twórcą i właścicielem lub posiadają niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie i upoważnienie nas, Strony i innych użytkowników Strony do wykorzystania Państwa Wkładu w sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Korzystania.

 3. Posiadają Państwo pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Państwa Wkładach na wykorzystanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Państwa Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.

 4. Państwa Wkład nie jest fałszywy, niedokładny lub wprowadzający w błąd.

 5. Państwa Wkład nie jest niezamówioną lub niedozwoloną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową wysyłką lub innymi formami nagabywania.

 6. Państwa Wkład nie jest obsceniczny, lubieżny, rozpustny, plugawy, brutalny, nękający, oszczerczy, zniesławiający lub w inny sposób niewłaściwy (według naszej oceny).

 7. Państwa wypowiedzi nie ośmieszają, nie wyszydzają, nie lekceważą, nie zastraszają ani nie nadużywają nikogo.

 8. Państwa wypowiedzi nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom oraz do propagowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.

 9. Państwa wkład nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.

 10. Państwa wkład nie narusza prawa do prywatności lub reklamy jakiejkolwiek strony trzeciej.

 11. Państwa Wkład nie zawiera żadnych materiałów, które wyłudzają dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub z użyciem przemocy.

 12. Państwa Wkład nie narusza żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej lub w inny sposób mającego na celu ochronę zdrowia lub dobra osób nieletnich;

 13. Państwa wypowiedzi nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.

 14. Państwa Wkład nie narusza w inny sposób ani nie zawiera linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

 15. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynku z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania i może skutkować, między innymi, rozwiązaniem lub zawieszeniem Państwa praw do korzystania z Witryny i Ofert Rynku.

Licencja na wkłady

Umieszczając swoje Wkłady w dowolnej części Strony, automatycznie przyznają nam Państwo, a Państwo oświadczają i gwarantują, że mają prawo do przyznania nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji na hosting, wykorzystanie, kopiowanie, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, retuszowanie, archiwizowanie, przechowywanie, cache, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, przekształcania, tłumaczenia, przesyłania, wypisywania (w całości lub w części) i dystrybucji takich Wkładów (w tym, bez ograniczeń, Państwa wizerunku i głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, oraz do przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac takich Wkładów, a także do udzielania i upoważniania do udzielania sublicencji na powyższe. Wykorzystanie i rozpowszechnianie może mieć miejsce w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem dowolnego kanału medialnego.

Niniejsza licencja ma zastosowanie do wszelkich form, mediów i technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Państwa nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, w zależności od przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz wizerunków osobistych i handlowych dostarczonych przez Państwa. Zrzekają się Państwo wszelkich praw moralnych do swoich Wkładów i gwarantują Państwo, że prawa moralne nie zostały w inny sposób dochodzone do Państwa Wkładów.

Nie przypisujemy sobie żadnej własności do Państwa Wkładów. Zachowują Państwo pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Państwa Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek stwierdzenia lub oświadczenia zawarte w Państwa Wkładach, które zostały zamieszczone przez Państwa w jakimkolwiek miejscu na Stronie. Ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Stronę i wyraźnie zgadzacie się Państwo zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Państwa Wkładami.

Mamy prawo, według własnego uznania, (1) edytować, przeredagować lub w inny sposób zmienić dowolny Wkład; (2) zmienić kategorię dowolnego Wkładu w celu umieszczenia go w bardziej odpowiednim miejscu na Stronie; oraz (3) wstępnie skontrolować lub usunąć dowolny Wkład w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Państwa Wkładu.

Wskazówki dotyczące przeglądów

Na Stronie możemy udostępnić Państwu miejsca, w których mogą Państwo umieszczać recenzje lub oceny. Zamieszczając recenzję, muszą Państwo spełnić następujące kryteria: (1) powinni Państwo mieć bezpośrednie doświadczenie z osobą/podmiotem, którego recenzja dotyczy; (2) Państwa recenzje nie powinny zawierać obraźliwych profanacji ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Państwa recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Państwa recenzje nie powinny zawierać odniesień do działań niezgodnych z prawem; (5) nie powinni Państwo być powiązani z konkurencją, jeśli zamieszczają Państwo negatywne recenzje; (6) nie powinni Państwo wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie mogą Państwo zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie mogą Państwo organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

We may accept, reject, or remove reviews at our sole discretion. We have absolutely no obligation to screen reviews or to delete reviews, even if anyone considers reviews objectionable or inaccurate. Reviews are not endorsed by us and do not necessarily represent our opinions or the views of any of our affiliates or partners. We do not assume liability for any review or for any claims, liabilities, or losses resulting from any review. By posting a review, you hereby grant to us a perpetual, non-exclusive, worldwide, royalty-free, fully-paid, assignable, and sublicensable right and license to reproduce, modify, translate, transmit by any means, display, perform, and/or distribute all content relating to reviews.

Zgłoszenia

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Strony lub Ofert Rynkowych ("Materiały") przekazane nam przez Państwa nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Przysługują nam wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym, zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez podziękowania lub wynagrodzenia dla Państwa. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw moralnych do takich Materiałów i niniejszym gwarantują Państwo, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że mają Państwo prawo do ich przesłania. Zgadzają się Państwo na brak możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności do Państwa Materiałów.

Strony internetowe i treści osób trzecich

The Site may contain (or you may be sent via the Site or the Marketplace Offerings) links to other websites (“Third-Party Websites”) as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties (“Third-Party Content”). Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms of Use no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party. You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.

Reklamodawcy

We allow advertisers to display their advertisements and other information in certain areas of the Site, such as sidebar advertisements or banner advertisements. If you are an advertiser, you shall take full responsibility for any advertisements you place on the Site and any services provided on the Site or products sold through those advertisements. Further, as an advertiser, you warrant and represent that you possess all rights and authority to place advertisements on the Site, including, but not limited to, intellectual property rights, publicity rights, and contractual rights. As an advertiser, you agree that such advertisements are subject to our Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Notice and Policy provisions as described below, and you understand and agree there will be no refund or other compensation for DMCA takedown-related issues. We simply provide the space to place such advertisements, and we have no other relationship with advertisers.

Zarządzanie stroną

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszych Warunków Użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki Użytkowania, w tym m.in. zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne) dowolnego Państwa Wkładu lub jego części; (4) według naszego uznania i bez ograniczeń, zawiadomień lub odpowiedzialności, do usunięcia ze Strony lub wyłączenia w inny sposób wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) innego zarządzania Stroną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Strony i Ofert Rynkowych.

Polityka prywatności

We care about data privacy and security. By using the Site or the Marketplace Offerings, you agree to be bound by our Privacy Policy posted on the Site, which is incorporated into these Terms of Use. Please be advised the Site and the Marketplace Offerings are hosted in the Netherlands. If you access the Site or the Marketplace Offerings from any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in the Netherlands, then through your continued use of the Site, you are transferring your data to the Netherlands, and you expressly consent to have your data transferred to and processed in the Netherlands.  Further, we do not knowingly accept, request, or solicit information from children or knowingly market to children. Therefore, in accordance with the U.S. Children’s Online Privacy Protection Act, if we receive actual knowledge that anyone under the age of 13 has provided personal information to us without the requisite and verifiable parental consent, we will delete that information from the Site as quickly as is reasonably practical.

Informacja i polityka Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Powiadomienia

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeżeli uważają Państwo, że jakikolwiek materiał dostępny na Stronie lub za jej pośrednictwem narusza prawa autorskie, których są Państwo właścicielami lub które kontrolują, prosimy o natychmiastowe powiadomienie naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych ("Powiadomienie"). Kopia Państwa Zgłoszenia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowywała materiał, którego dotyczyło Zgłoszenie. Informujemy, że zgodnie z prawem federalnym mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, jeżeli w Powiadomieniu złożą Państwo istotne nieprawdziwe informacje. Dlatego też, jeżeli nie są Państwo pewni, że materiał znajdujący się na Stronie lub do którego prowadzą odnośniki na niej, narusza Państwa prawa autorskie, powinni Państwo rozważyć najpierw skontaktowanie się z prawnikiem.
Wszystkie Powiadomienia powinny spełniać wymogi DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) i zawierać następujące informacje: (1) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone; (2) identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone lub, jeżeli Zgłoszenie dotyczy wielu dzieł chronionych prawem autorskim znajdujących się na Stronie, reprezentatywną listę takich dzieł na Stronie; (3) identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem działań naruszających prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, a także informacje wystarczające do zlokalizowania materiału; (4) informacje wystarczające do skontaktowania się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się z nią skontaktować; (5) oświadczenie, że strona skarżąca jest w dobrej wierze przekonana, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; (6) oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, oraz pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Kontrnotyfikacja

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa materiały chronione prawem autorskim zostały usunięte ze Strony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji, mogą Państwo złożyć pisemne kontrzgłoszenie do [nas/naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich], korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej ("Kontrzgłoszenie"). Aby kontrzgłoszenie było skuteczne zgodnie z ustawą DMCA, Państwa kontrzgłoszenie musi zawierać zasadniczo następujące elementy: (1) identyfikację materiału, który został usunięty lub wyłączony oraz miejsce, w którym materiał znajdował się przed jego usunięciem lub wyłączeniem; (2) oświadczenie, że zgadzają się Państwo na jurysdykcję Federalnego Sądu Rejonowego, w którym znajduje się Państwa adres lub, jeżeli Państwa adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, na jurysdykcję dowolnego okręgu sądowego, w którym znajduje się nasza siedziba; (3) oświadczenie, że przyjmą Państwo doręczenie procesu od strony, która złożyła Powiadomienie lub jej przedstawiciela; (4) Państwa nazwisko, adres i numer telefonu; (5) oświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że są Państwo w dobrej wierze, że dany materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma być usunięty lub wyłączony; oraz (6) Państwa fizyczny lub elektroniczny podpis.

Jeżeli wyślą Państwo do nas ważne, pisemne Powiadomienie spełniające wymagania opisane powyżej, przywrócimy usunięte lub wyłączone materiały, chyba że wcześniej otrzymamy od strony składającej Powiadomienie informację, że strona ta złożyła pozew sądowy w celu powstrzymania Państwa od angażowania się w działalność naruszającą prawo w odniesieniu do danego materiału. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli w sposób istotny wprowadzą Państwo w błąd, że zablokowana lub usunięta treść została usunięta przez pomyłkę lub błędną identyfikację, mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, w tym koszty i honoraria adwokackie. Złożenie fałszywego Kontrpowiadomienia stanowi krzywoprzysięstwo.

Wyznaczony pełnomocnik ds. praw autorskich: Michaël da Silva - [email protected]

Termin i wypowiedzenie

These Terms of Use shall remain in full force and effect while you use the Site. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE AND THE MARKETPLACE OFFERINGS (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SITE AND THE MARKETPLACE OFFERINGS OR DELETE YOUR ACCOUNT AND  ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, IN OUR SOLE DISCRETION.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zlikwidujemy lub zawiesimy Państwa konto, zabrania się Państwu rejestrowania i tworzenia nowych kont pod swoim nazwiskiem, nazwiskiem fałszywym lub zapożyczonym, lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeżeli działają Państwo w imieniu osoby trzeciej. Oprócz usunięcia lub zawieszenia Państwa konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

Modyfikacje i przerwy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania działalności w całości lub części Ofert Rynkowych bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działalności Strony lub Ofert Rynku.

Nie możemy zagwarantować, że Strona i Oferty Rynkowe będą dostępne przez cały czas. Możemy mieć problemy ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem lub inne problemy, lub też musimy przeprowadzić konserwację związaną z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Strony lub Ofert Marketplace w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez konieczności powiadamiania Państwa. Zgadzają się Państwo, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu lub korzystania z Witryny lub Ofert Marketplace podczas jakichkolwiek przestojów lub przerw w działaniu Witryny lub Ofert Marketplace. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zobowiązanie do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Marketplace, ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub publikacji w związku z nimi.

Prawo właściwe

These terms shall be governed by and defined following the laws of Japan. 個人事業 Nipponrama and yourself irrevocably consent that the courts of Japan shall have exclusive jurisdiction to resolve any dispute that may arise in connection with these terms.

Rozwiązywanie sporów

Nieformalne negocjacje

To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Terms of Use (each a “Dispute” and collectively, the “Disputes”) brought by either you or us (individually, a “Party” and collectively, the “Parties”), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least thirty (30) days before initiating the arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

Wiążący arbitraż

Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity, or termination, shall be referred to and finally resolved by the International Commercial Arbitration Court under the European Arbitration Chamber (Belgium, Brussels, Avenue Louise, 146) according to the Rules of this ICAC, which, as a result of referring to it, is considered as the part of this clause. The number of arbitrators shall be three (3). The seat, or legal place, or arbitration shall be in Tokyo, Japan. The language of the proceedings shall be English. The governing law of the contract shall be the substantive law of Japan.

Ograniczenia

Strony zgadzają się, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie zostanie połączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został poddany arbitrażowi na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby zastosowano procedury pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został wniesiony w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę, lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia, lub z nich wynikające; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek Sporu objętego tą częścią postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy w obrębie sądów wymienionych jako właściwe powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

Korekty

Na Stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Rynkowych, w tym opisów, cen, dostępności i różnych innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Oświadczenie

STRONA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST". ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG STRONY ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZWIĄZANE ZE STRONĄ I JEJ UŻYTKOWANIEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY ANI ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI Z TEJ STRONY, I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZEKAZANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ŻADNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY PAŃSTWEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM JAKIEGOKOLWIEK MEDIUM LUB W JAKIMKOLWIEK ŚRODOWISKU, POWINNI PAŃSTWO KIEROWAĆ SIĘ SWOIM NAJLEPSZYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

Ograniczenia odpowiedzialności

IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SITE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, OUR LIABILITY TO YOU FOR ANY CAUSE WHATSOEVER AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE LESSER OF THE AMOUNT PAID, IF ANY, BY YOU TO US DURING THE SIX (6) MONTH PERIOD PRIOR TO ANY CAUSE OF ACTION ARISING OR $1,000.00 USD.  CERTAIN US STATE LAWS AND INTERNATIONAL LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

Odszkodowanie

Zgadzają się Państwo bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze filie, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi i wydatkami, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub w wyniku: 

 1. Państwa Składki;

 2. korzystanie z Witryny;

 3. naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania;

 4. jakiekolwiek naruszenie Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania;

 5. naruszenie przez Pana/Panią praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub

 6. jakichkolwiek jawnych działań szkodliwych wobec innych użytkowników Strony, z którymi połączyli się Państwo za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Państwa koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które są Państwo zobowiązani nas zwolnić z odpowiedzialności, a Państwo zgadzają się współpracować, na Państwa koszt, z nami w obronie takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zabezpieczeniu, gdy tylko się o nich dowiemy.

Dane użytkownika

Będziemy przechowywać pewne dane, które Państwo przekazują na Stronę w celu zarządzania działaniem Strony, jak również dane związane z Państwa korzystaniem ze Strony. Mimo że regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które Państwo przekazują lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez Państwa za pośrednictwem Strony. Zgadzają się Państwo, że nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a Państwo niniejszym zrzekają się wszelkich praw do roszczeń wobec nas wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

Komunikacja elektroniczna, transakcje i podpisy

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas e-maili oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i zgadzają się Państwo, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które przekazujemy Państwu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takiej komunikacji. NINIEJSZYM WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA STOSOWANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE ZAWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń, przepisów, zarządzeń lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub udzielania kredytów w inny sposób niż drogą elektroniczną.

Użytkownicy i mieszkańcy Kalifornii

Jeżeli jakakolwiek skarga wobec nas nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, mogą Państwo skontaktować się z Jednostką Pomocy w Zażaleniach Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

Różne

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas na Stronie lub w odniesieniu do Strony stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Państwem a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki Korzystania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w każdej chwili przenieść na inne osoby dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Między Państwem a nami nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji w wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania ze Strony. Zgadzają się Państwo, że niniejsze Warunki Użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z racji ich sporządzenia. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich środków obrony, które mogą wynikać z elektronicznej formy niniejszych Warunków Korzystania oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków Korzystania.

Skontaktuj się z nami

W celu rozstrzygnięcia skargi dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny, prosimy o kontakt z nami na adres: [email protected]

2015-2023 © Nipponrama. All Rights Reserved.