Terms and Conditions

Sist oppdatert 23. april 2021

Samtykke til vilkår

These Terms of Use constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity (“you”) and 個人事業 Nipponrama (“Virksomhet ", "vi", "oss", eller "vår"), som gjelder din tilgang til og bruk av https://nipponrama.com samt alle andre medieformer, mediekanaler, mobilnettsteder eller mobilapplikasjoner som er knyttet til, lenket til eller på annen måte forbundet med nettstedet (samlet kalt "nettstedet"). Du samtykker i at du ved å gå inn på nettstedet har lest, forstått og akseptert å være bundet av alle disse bruksvilkårene. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE DISSE BRUKSVILKÅRENE, ER DET UTTRYKKELIG FORBUDT FOR DEG Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ AVSLUTTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her ved henvisning. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner av disse bruksvilkårene når som helst og uansett grunn. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere datoen for "Sist oppdatert" i disse bruksvilkårene, og du fraskriver deg retten til å motta spesifikt varsel om hver slik endring. Det er ditt ansvar å gjennomgå disse bruksvilkårene med jevne mellomrom for å holde deg informert om oppdateringer. Du vil være underlagt og anses å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert endringene i eventuelle reviderte vilkår for bruk ved fortsatt bruk av nettstedet etter at slike reviderte vilkår for bruk er lagt ut.

Informasjonen på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller noe land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift, eller som ville underlegge oss et registreringskrav i en slik jurisdiksjon eller et slikt land. De personene som velger å gå inn på nettstedet fra andre steder, gjør dette på eget initiativ og er eneansvarlige for å overholde lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

The Site is not tailored to comply with industry-specific regulations (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), so if your interactions would be subjected to such laws, you may not use this Site. You may not use the Site in a way that would violate the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Nettstedet er beregnet på brukere som er minst 13 år. Alle brukere som er mindreårige i jurisdiksjonen der de bor (vanligvis under 18 år), må ha tillatelse fra og være under direkte tilsyn av sine foreldre eller foresatte for å bruke nettstedet. Hvis du er mindreårig, må du få dine foreldre eller foresatte til å lese og godta disse bruksvilkårene før du bruker nettstedet.

Immaterielle rettigheter

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår proprietære eiendom, og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet kalt "innholdet") og varemerker, servicemerker og logoer som finnes der ("merkene") eies eller kontrolleres av oss eller er lisensiert til oss, og er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker og ulike andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse i USA, internasjonale lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene leveres på nettstedet "SOM DET ER" kun til informasjon og personlig bruk. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av nettstedet og ingen deler av innholdet eller merkene kopieres, reproduseres, samles, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, vises offentlig, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes til noe kommersielt formål uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, gis du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av en hvilken som helst del av innholdet som du har fått tilgang til, utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

Brukerrepresentasjoner

Ved å bruke nettstedet erklærer og garanterer du dette:

 1. all registreringsinformasjon du sender inn skal være sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig;

 2. du vil opprettholde nøyaktigheten av slike opplysninger og omgående oppdatere slike registreringsopplysninger etter behov;

 3. du har rettslig handleevne og godtar å overholde disse vilkårene for bruk;

 4. du ikke er under 13 år;

 5. du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen der du bor, eller hvis du er mindreårig, har du fått foreldrenes tillatelse til å bruke nettstedet;

 6. du vil ikke få tilgang til nettstedet gjennom automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, et skript eller på annen måte;

 7. du vil ikke bruke nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål, og (8) din bruk av nettstedet vil ikke være i strid med gjeldende lover eller forskrifter.

Hvis du oppgir opplysninger som er usanne, unøyaktige, ikke oppdaterte eller ufullstendige, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av det).

Brukerregistrering

Du kan bli bedt om å registrere deg på nettstedet. Du samtykker i å holde passordet ditt konfidensielt og er ansvarlig for all bruk av kontoen og passordet ditt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, kreve tilbake eller endre et brukernavn du velger hvis vi etter eget skjønn finner at et slikt brukernavn er upassende, uanstendig eller på annen måte støtende.

Produkter

We make every effort to display as accurately as possible the colors, features, specifications, and details of the products available on the Site. However, we do not guarantee that the colors, features, specifications, and details of the products will be accurate, complete, reliable, current, or free of other errors, and your electronic display may not accurately reflect the actual colors and details of the products.  All products are subject to availability, and we cannot guarantee that items will be in stock. We reserve the right to discontinue any products at any time for any reason. Prices for all products are subject to change.

Innkjøp og betaling

Vi godtar følgende betalingsmåter:

 • Visum

 • Mastercard

 • American Express

 • Oppdag

 • JCB

 • Diners Club

 • UnionPay

 • Google Pay

 • Samsung Pay

 • Sofort

 • Alipay

 • Giropay

 • EPS

 • iDEAL

 • Bancontact

 • Multibanco

 • Przelewy24

 • PayPal

You agree to provide current, complete, and accurate purchase and account information for all purchases made via the Site. You further agree to promptly update account and payment information, including email address, payment method, and payment card expiration date, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Sales tax will be added to the price of purchases as deemed required by us. We may change prices at any time. All payments shall be in U.S. dollars.

You agree to pay all charges at the prices then in effect for your purchases and any applicable shipping fees, and you authorize us to charge your chosen payment provider for any such amounts upon placing your order. If your order is subject to recurring charges, then you consent to our charging your payment method on a recurring basis without requiring your prior approval for each recurring charge, until such time as you cancel the applicable order.  We reserve the right to correct any errors or mistakes in pricing, even if we have already requested or received payment.

Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling som legges inn via nettstedet. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger plassert av eller under samme kundekonto, samme betalingsmåte og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som etter vårt skjønn ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

Retningslinjer for retur/refusjon

Alle salg er endelige og ingen refusjon vil bli utstedt.

Forbudte aktiviteter

Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til noe annet formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser unntatt de som er spesifikt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av nettstedet samtykker du i å ikke gjøre det:

 1. Systematisk hente data eller annet innhold fra nettstedet for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.

 2. foreta uautorisert bruk av nettstedet, inkludert innsamling av brukernavn og/eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller annen måte med det formål å sende uoppfordret e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske påskudd.

 3. Bruk en innkjøpsagent eller innkjøpsagent til å foreta kjøp på nettstedet.

 4. Bruk nettstedet til å annonsere eller tilby salg av varer og tjenester.

 5. Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller håndhever begrensninger i bruken av nettstedet og/eller innholdet der.

 6. Lure, svindle eller villede oss og andre brukere, særlig i forsøk på å få tak i sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord.

 7. gjøre urettmessig bruk av støttetjenestene våre eller sende inn falske rapporter om misbruk eller dårlig oppførsel.

 8. Delta i automatisert bruk av systemet, for eksempel bruk av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende verktøy for innsamling og uthenting av data.

 9. Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på nettstedet eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet.

 10. Delta i uautorisert innramming av eller lenking til nettstedet.

 11. Forsøk på å utgi seg for å være en annen bruker eller person eller bruke brukernavnet til en annen bruker.

 12. Selge eller på annen måte overføre profilen din.

 13. Bruke informasjon innhentet fra nettstedet for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.

 14. Bruke nettstedet som en del av et forsøk på å konkurrere med oss eller på annen måte bruke nettstedet og/eller innholdet til inntektsbringende virksomhet eller kommersiell virksomhet.

 15. Dekryptere, dekompilere, demontere eller bakoverkompilere noen av programvarene som utgjør eller på noen måte utgjør en del av nettstedet.

 16. Forsøk på å omgå eventuelle tiltak på nettstedet som er utformet for å forhindre eller begrense tilgangen til nettstedet eller deler av nettstedet.

 17. Trakassere, plage, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å levere noen del av nettstedet til deg.

 18. Slett merknaden om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter fra alt innhold.

 19. Kopiere eller tilpasse nettstedets programvare, inkludert, men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.

 20. Laste opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av repeterende tekst), som forstyrrer en parts uavbrutte bruk og glede av nettstedet eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av nettstedet.

 21. Laste opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller overføre) materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamlings- eller overføringsmekanisme, inkludert, men ikke begrenset til, klare grafiske utvekslingsformater ("gifs"), 1×1 piksler, web bugs, informasjonskapsler eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som "spyware" eller "passive innsamlingsmekanismer" eller "PCM").

 22. Med unntak av det som kan være et resultat av bruk av standard søkemotor eller nettleser, bruk, lansering, utvikling eller distribusjon av automatiserte systemer, inkludert uten begrensning, spider, robot, jukseverktøy, scraper eller frakoblet leser som får tilgang til nettstedet, eller bruk eller lansering av uautorisert skript eller annen programvare.

 23. Nedvurdere, sverte eller på annen måte, etter vår mening, skade oss og/eller nettstedet.

 24.  Bruke nettstedet på en måte som er uforenlig med gjeldende lover eller forskrifter.

Brukergenererte bidrag

Nettstedet kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, fremføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet kalt "bidrag"). Bidrag kan vises av andre brukere av nettstedet og markedsplasstilbudene og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører, bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Når du oppretter eller gjør tilgjengelig bidrag, bekrefter og garanterer du dette.

 1. Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller fremføring, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av dine bidrag krenker ikke og vil ikke krenke eiendomsrettighetene, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmeligheter eller moralske rettigheter til noen tredjepart.

 2. Du er skaperen og eieren av eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene, frigivelsene og tillatelsene til å bruke og autorisere oss, nettstedet og andre brukere av nettstedet til å bruke bidragene dine på en hvilken som helst måte som er angitt på nettstedet og i disse bruksvilkårene.

 3. Du har skriftlig samtykke, frigivelse og/eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar person i bidragene dine til å bruke navnet eller bildet av hver enkelt slik identifiserbar person for å muliggjøre inkludering og bruk av bidragene dine på enhver måte som nettstedet og disse bruksvilkårene tillater.

 4. Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.

 5. Bidragene dine er ikke uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordring.

 6. Bidragene dine er ikke uanstendige, uanstendige, skitne, voldelige, trakasserende, injurierende, ærekrenkende eller på annen måte anstøtelige (som bestemt av oss).

 7. Bidragene dine må ikke latterliggjøre, håne, nedvurdere, skremme eller misbruke noen.

 8. Bidragene dine brukes ikke til å trakassere eller true (i juridisk forstand) noen annen person og til å fremme vold mot en bestemt person eller gruppe mennesker.

 9. Bidragene dine bryter ikke med gjeldende lover, forskrifter eller regler.

 10. Bidragene dine krenker ikke personvern- eller publisitetsrettighetene til noen tredjepart.

 11. Bidragene dine må ikke inneholde materiale som ber om personopplysninger fra personer under 18 år eller utnytter personer under 18 år på en seksuell eller voldelig måte.

 12. Bidragene dine er ikke i strid med gjeldende lovgivning om barnepornografi eller på annen måte ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære;

 13. Bidragene dine må ikke inneholde støtende kommentarer knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell legning eller fysisk handikap.

 14. Bidragene dine må ikke på annen måte krenke eller lenke til materiale som krenker bestemmelsene i disse bruksvilkårene eller gjeldende lover eller forskrifter.

 15. Enhver bruk av nettstedet eller markedsplasstilbudene i strid med det foregående bryter med disse bruksvilkårene og kan blant annet føre til oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke nettstedet og markedsplasstilbudene.

Bidragslisens

Ved å legge ut bidragene dine på en hvilken som helst del av nettstedet, gir du automatisk, og du erklærer og garanterer at du har rett til å gi, oss en ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende rett og lisens til å være vert for, bruke, kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste, endre tittel, arkivere, lagre, mellomlagre, fremføre offentlig, vise offentlig, omformatere, oversette, overføre, trekke ut (helt eller delvis) og distribuere slike bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde og din stemme) for ethvert formål, kommersielt, reklamemessig eller annet, og til å utarbeide avledede verk av, eller innlemme i andre verk, slike bidrag, og til å gi og autorisere underlisenser for det foregående. Bruk og distribusjon kan skje i et hvilket som helst medieformat og gjennom en hvilken som helst mediekanal.

Denne lisensen vil gjelde for alle former, medier eller teknologier som nå er kjent eller senere utvikles, og omfatter vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, alt etter hva som er relevant, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer og personlige og kommersielle bilder du oppgir. Du gir avkall på alle moralske rettigheter i bidragene dine, og du garanterer at moralske rettigheter ikke på annen måte er gjort gjeldende i bidragene dine.

Vi påberoper oss ingen eiendomsrett til bidragene dine. Du beholder det fulle eierskapet til alle bidragene dine og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til bidragene dine. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller fremstillinger i dine bidrag som du gir på noe område på nettstedet. Du er eneansvarlig for dine bidrag til nettstedet, og du samtykker uttrykkelig i å frita oss for ethvert ansvar og avstå fra ethvert søksmål mot oss i forbindelse med dine bidrag.

Vi har rett til, etter eget skjønn, (1) å redigere, redigere eller på annen måte endre bidrag; (2) å omkategorisere bidrag for å plassere dem på mer passende steder på nettstedet; og (3) å forhåndsvise eller slette bidrag når som helst og av hvilken som helst grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke bidragene dine.

Retningslinjer for vurderinger

Vi kan gi deg områder på nettstedet der du kan legge inn anmeldelser eller rangeringer. Når du legger inn en anmeldelse, må du overholde følgende kriterier: (1) du skal ha førstehånds erfaring med personen/enheten som vurderes; (2) vurderingene dine skal ikke inneholde støtende banning eller krenkende, rasistisk, støtende eller hatefullt språk; (3) vurderingene dine skal ikke inneholde diskriminerende referanser basert på religion, rase, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, sivilstand, seksuell legning eller funksjonshemming; (4) vurderingene dine skal ikke inneholde referanser til ulovlig aktivitet; (5) du skal ikke være tilknyttet konkurrenter hvis du legger ut negative vurderinger; (6) du skal ikke trekke noen konklusjoner om lovligheten av atferd; (7) du kan ikke legge ut falske eller villedende uttalelser; og (8) du kan ikke organisere en kampanje som oppfordrer andre til å legge ut vurderinger, enten de er positive eller negative.

We may accept, reject, or remove reviews at our sole discretion. We have absolutely no obligation to screen reviews or to delete reviews, even if anyone considers reviews objectionable or inaccurate. Reviews are not endorsed by us and do not necessarily represent our opinions or the views of any of our affiliates or partners. We do not assume liability for any review or for any claims, liabilities, or losses resulting from any review. By posting a review, you hereby grant to us a perpetual, non-exclusive, worldwide, royalty-free, fully-paid, assignable, and sublicensable right and license to reproduce, modify, translate, transmit by any means, display, perform, and/or distribute all content relating to reviews.

Innleveringer

Du erkjenner og godtar at alle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon om nettstedet eller markedsplasstilbudene ("innsendinger") som du gir oss, er ikke-konfidensielle og blir vår eksklusive eiendom. Vi skal eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og formidling av disse innsendingene til ethvert lovlig formål, kommersielt eller på annen måte, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Du fraskriver deg herved alle moralske rettigheter til slike innsendinger, og du garanterer herved at alle slike innsendinger er originale fra deg eller at du har rett til å sende inn slike innsendinger. Du samtykker i at det ikke skal være noen regress mot oss for noen påstått eller faktisk krenkelse eller misbruk av noen eiendomsrett i dine innsendinger.

Tredjeparts nettsteder og innhold

The Site may contain (or you may be sent via the Site or the Marketplace Offerings) links to other websites (“Third-Party Websites”) as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties (“Third-Party Content”). Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms of Use no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party. You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.

Annonsører

We allow advertisers to display their advertisements and other information in certain areas of the Site, such as sidebar advertisements or banner advertisements. If you are an advertiser, you shall take full responsibility for any advertisements you place on the Site and any services provided on the Site or products sold through those advertisements. Further, as an advertiser, you warrant and represent that you possess all rights and authority to place advertisements on the Site, including, but not limited to, intellectual property rights, publicity rights, and contractual rights. As an advertiser, you agree that such advertisements are subject to our Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Notice and Policy provisions as described below, and you understand and agree there will be no refund or other compensation for DMCA takedown-related issues. We simply provide the space to place such advertisements, and we have no other relationship with advertisers.

Administrasjon av nettstedet

Vi forbeholder oss retten, men ikke plikten, til å: (1) overvåke nettstedet for brudd på disse bruksvilkårene; (2) ta passende rettslige skritt mot alle som, etter vårt eget skjønn, bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert, uten begrensning, å rapportere slike brukere til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgangen til, begrense tilgjengeligheten til eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller på noen måte belastende for systemene våre, og (5) på annen måte administrere nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å legge til rette for at nettstedet og markedsplasstilbudene fungerer som de skal.

Retningslinjer for personvern

We care about data privacy and security. By using the Site or the Marketplace Offerings, you agree to be bound by our Privacy Policy posted on the Site, which is incorporated into these Terms of Use. Please be advised the Site and the Marketplace Offerings are hosted in the Netherlands. If you access the Site or the Marketplace Offerings from any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in the Netherlands, then through your continued use of the Site, you are transferring your data to the Netherlands, and you expressly consent to have your data transferred to and processed in the Netherlands.  Further, we do not knowingly accept, request, or solicit information from children or knowingly market to children. Therefore, in accordance with the U.S. Children’s Online Privacy Protection Act, if we receive actual knowledge that anyone under the age of 13 has provided personal information to us without the requisite and verifiable parental consent, we will delete that information from the Site as quickly as is reasonably practical.

Varsel og retningslinjer for Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (engelsk)

Meldinger

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at materiale som er tilgjengelig på eller via nettstedet, krenker opphavsretten du eier eller kontrollerer, må du umiddelbart varsle vår utpekte opphavsrettsagent ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor (en "melding"). En kopi av varselet ditt vil bli sendt til personen som la ut eller lagret materialet som er adressert i varselet. Vær oppmerksom på at du i henhold til føderal lovgivning kan holdes erstatningsansvarlig hvis du kommer med vesentlig uriktige opplysninger i et varsel. Hvis du ikke er sikker på at materiale på eller lenket til fra nettstedet krenker opphavsretten din, bør du derfor først vurdere å kontakte en advokat.
Alle meldinger skal oppfylle kravene i DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) og inneholde følgende informasjon: (1) En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket; (2) identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på nettstedet dekkes av varselet, en representativ liste over slike verk på nettstedet; (3) identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og informasjon som med rimelighet er tilstrekkelig til at vi kan lokalisere materialet; (4) informasjon som med rimelighet er tilstrekkelig til at vi kan kontakte den klagende parten, for eksempel en adresse, et telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse der den klagende parten kan kontaktes; (5) en erklæring om at den klagende parten er i god tro om at bruken av materialet på den måten det klages over, ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes agent eller loven; og (6) en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straff for mened, at den klagende parten er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som påstås krenket.

Motmelding

Hvis du mener at ditt eget opphavsrettsbeskyttede materiale har blitt fjernet fra nettstedet som følge av en feil eller feilidentifikasjon, kan du sende inn en skriftlig motmelding til [oss/vår utpekte opphavsrettsagent] ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor (en "motmelding"). For å være en effektiv motmelding i henhold til DMCA, må din motmelding i hovedsak inneholde følgende: (1) identifikasjon av materialet som er fjernet eller deaktivert og stedet der materialet ble vist før det ble fjernet eller deaktivert; (2) en erklæring om at du samtykker i jurisdiksjonen til den føderale distriktsdomstolen der adressen din befinner seg, eller hvis adressen din er utenfor USA, for ethvert rettsdistrikt der vi befinner oss; (3) en erklæring om at du vil godta forkynnelse av prosess fra parten som sendte inn meldingen eller partens agent; (4) ditt navn, adresse og telefonnummer; (5) en erklæring under straff for mened om at du i god tro mener at det aktuelle materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av en feil eller feilidentifikasjon av materialet som skal fjernes eller deaktiveres; og (6) din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du sender oss en gyldig, skriftlig motmelding som oppfyller kravene beskrevet ovenfor, vil vi gjenopprette det fjernede eller deaktiverte materialet ditt, med mindre vi først mottar melding fra parten som har sendt inn meldingen om at denne parten har gått til rettslige skritt for å hindre deg i å delta i krenkende aktivitet knyttet til det aktuelle materialet. Vær oppmerksom på at hvis du gir en uriktig fremstilling av at det deaktiverte eller fjernede innholdet ble fjernet ved en feil eller feilidentifikasjon, kan du bli erstatningsansvarlig, inkludert kostnader og advokathonorarer. Innlevering av en falsk motmelding utgjør mened.

Utpekt opphavsrettsagent: Michaël da Silva - [email protected]

Løpetid og oppsigelse

These Terms of Use shall remain in full force and effect while you use the Site. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE AND THE MARKETPLACE OFFERINGS (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SITE AND THE MARKETPLACE OFFERINGS OR DELETE YOUR ACCOUNT AND  ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, IN OUR SOLE DISCRETION.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, er det forbudt for deg å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn eller navnet til en tredjepart, selv om du handler på vegne av tredjeparten. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å ta passende rettslige skritt, inkludert, men ikke begrenset til, å forfølge sivilrettslige, strafferettslige og rettslige forføyninger.

Endringer og avbrudd

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av en hvilken som helst grunn etter eget skjønn og uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av markedsplasstilbudene uten varsel når som helst. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller opphør av nettstedet eller markedsplasstilbudene.

Vi kan ikke garantere at nettstedet og markedsplasstilbudene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi kan oppleve problemer med maskinvare, programvare eller andre problemer eller må utføre vedlikehold knyttet til nettstedet, noe som kan føre til avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte endre nettstedet eller markedsplasstilbudene når som helst eller av en hvilken som helst grunn uten å varsle deg. Du samtykker i at vi ikke har noe som helst ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet eller markedsplasstilbudene under nedetid eller opphør av nettstedet eller markedsplasstilbudene. Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes slik at vi er forpliktet til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller markedsplasstilbudene eller til å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med disse.

Gjeldende lovgivning

These terms shall be governed by and defined following the laws of Japan. 個人事業 Nipponrama and yourself irrevocably consent that the courts of Japan shall have exclusive jurisdiction to resolve any dispute that may arise in connection with these terms.

Tvisteløsning

Uformelle forhandlinger

To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Terms of Use (each a “Dispute” and collectively, the “Disputes”) brought by either you or us (individually, a “Party” and collectively, the “Parties”), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least thirty (30) days before initiating the arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

Bindende voldgift

Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity, or termination, shall be referred to and finally resolved by the International Commercial Arbitration Court under the European Arbitration Chamber (Belgium, Brussels, Avenue Louise, 146) according to the Rules of this ICAC, which, as a result of referring to it, is considered as the part of this clause. The number of arbitrators shall be three (3). The seat, or legal place, or arbitration shall be in Tokyo, Japan. The language of the proceedings shall be English. The governing law of the contract shall be the substantive law of Japan.

Restriksjoner

Partene er enige om at enhver voldgift skal være begrenset til tvisten mellom partene individuelt. I den utstrekning loven tillater det, (a) skal ingen voldgift forenes med noen annen prosedyre; (b) det er ingen rett eller myndighet for noen Tvist å bli voldgiftet på gruppesøksmålsbasis eller å bruke gruppesøksmålsprosedyrer; og (c) det er ingen rett eller myndighet for noen Tvist å bli brakt inn i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og mekling

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt ovennevnte bestemmelser om uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller som gjelder gyldigheten av en parts immaterielle rettigheter, (b) tvister knyttet til, eller som oppstår som følge av, påstander om tyveri, piratkopiering, krenkelse av privatlivets fred eller uautorisert bruk, og (c) krav om midlertidig forføyning. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å megle noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innenfor domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene samtykker i å underkaste seg den domstolens personlige jurisdiksjon.

Rettelser

Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til markedsplasstilbudene, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst, uten forvarsel.

Ansvarsfraskrivelse

NETTSTEDET LEVERES SOM DET ER OG SOM TILGJENGELIG. DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV NETTSTEDETS TJENESTER SKJER PÅ EGET ANSVAR. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK AV DET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NETTSTEDETS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NETTSTEDER SOM ER LENKET TIL DETTE NETTSTEDET, OG VI PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR FOR (1) FEIL, FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLD OG MATERIALE, (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM, UANSETT ART, SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALL PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER ØKONOMISK INFORMASJON SOM ER LAGRET DER, (4) EVENTUELLE AVBRUDD ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) EVENTUELLE FEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDET AV EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD OG MATERIALE ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM FØLGE AV BRUK AV INNHOLD SOM ER LAGT UT, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER NOEN TJENESTE SOM ANNONSERES ELLER TILBYS AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, NOE NETTSTED MED HYPERKOBLINGER ELLER NOE NETTSTED ELLER NOEN MOBILAPPLIKASJON SOM VISES I BANNER ELLER ANNEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GJENNOM ET HVILKET SOM HELST MEDIUM ELLER I ET HVILKET SOM HELST MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DØMMEKRAFT OG UTVISE FORSIKTIGHET DER DET ER HENSIKTSMESSIG.

Ansvarsbegrensninger

IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SITE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, OUR LIABILITY TO YOU FOR ANY CAUSE WHATSOEVER AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE LESSER OF THE AMOUNT PAID, IF ANY, BY YOU TO US DURING THE SIX (6) MONTH PERIOD PRIOR TO ANY CAUSE OF ACTION ARISING OR $1,000.00 USD.  CERTAIN US STATE LAWS AND INTERNATIONAL LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

Erstatning

Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive ledere, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer og utgifter, fra en tredjepart på grunn av eller som følge av: 

 1. dine bidrag;

 2. bruk av nettstedet;

 3. brudd på disse bruksvilkårene;

 4. ethvert brudd på dine erklæringer og garantier som er angitt i disse bruksvilkårene;

 5. din krenkelse av en tredjeparts rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, eller

 6. enhver åpenbar skadelig handling overfor andre brukere av nettstedet som du har hatt kontakt med via nettstedet. Uavhengig av det foregående forbeholder vi oss retten til, på din bekostning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du samtykker i å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg om ethvert slikt krav, søksmål eller prosedyre som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir kjent med det.

Brukerdata

Vi vil oppbevare visse data som du overfører til nettstedet for å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle data du overfører eller som er knyttet til aktiviteter du har utført ved hjelp av nettstedet. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar overfor deg for tap eller ødeleggelse av slike data, og du fraskriver deg herved enhver rett til søksmål mot oss som følge av slikt tap eller ødeleggelse av slike data.

Elektronisk kommunikasjon, transaksjoner og signaturer

Besøk på nettstedet, sending av e-post til oss og utfylling av elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du samtykker i at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, oppfyller alle juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU GODTAR HERVED BRUK AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE REGISTRERINGER, OG ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER AV TRANSAKSJONER SOM INITIERES ELLER FULLFØRES AV OSS ELLER VIA NETTSTEDET. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en originalsignatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske dokumenter, eller til betalinger eller kredittgivning på andre måter enn elektronisk.

Brukere og innbyggere i California

Hvis en klage hos oss ikke blir løst på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs skriftlig på 1625 North Market Blvd, Suite N 112, Sacramento, California 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

Diverse

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller med hensyn til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Disse bruksvilkårene gjelder så langt loven tillater det. Vi kan når som helst overdra noen av eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre. Vi skal ikke være ansvarlig for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av årsaker utenfor vår rimelige kontroll. Hvis en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i disse bruksvilkårene anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses denne bestemmelsen eller delen av bestemmelsen å kunne skilles fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten av eventuelle gjenværende bestemmelser. Det opprettes ikke noe joint venture, partnerskap, ansettelses- eller agenturforhold mellom deg og oss som følge av disse vilkårene for bruk eller bruk av nettstedet. Du samtykker i at disse bruksvilkårene ikke vil bli tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du gir herved avkall på alle forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen av disse bruksvilkårene og mangelen på signering av partene for å gjennomføre disse bruksvilkårene.

Kontakt oss

For å løse en klage vedrørende nettstedet eller for å motta ytterligere informasjon om bruken av nettstedet, vennligst kontakt oss på: [email protected]

2015-2024 © Nipponrama. All Rights Reserved.