Kandži v souvislostech: Cvičebnice, díl 1

Přehled produktů: Tento pracovní sešit je ideálním doplňkem k učebnici "Kanji in Context". Obsahuje praktická cvičení na znaky kandži 1. až 3. úrovně, což odpovídá 1200 znakům probíraným v první polovině učebnice.

S tímto pracovním sešitem se studenti naučí používat slova kandži v kontextu a ve vztahu k jiným termínům a frázím. Budou si také moci ověřit, jak ovládají čtení znaků. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně, aby je čtenáři s omezeným časem mohli rychleji najít a nejprve si je prostudovat.

¥ 4,200

Doprava ZDARMA do Spojených států
Zákaznická podpora v
Autentický výrobek z Japonska
4.6/5 rating on Trustpilot

Více o "Kanji in Context: 1"

Kanji in Context: Workbook Vol. 1 is the perfect way to practice and reinforce the kanji characters you’ve learned in the textbook. This workbook provides practical exercises on the kanji of levels 1 to 3, which corresponds to 1200 characters studied in the first half of the manual.

Not only will you be able to use these kanji in context, but you’ll also be able to check your mastery of character reading. Keywords are highlighted in bold so that readers with limited time can find them more easily and study them first.

With Kanji in Context: Workbook Vol. 1, you’ll be able to quickly and easily review and reinforce your knowledge of this important Japanese writing system.

Struktura modulů

Kanjis jsou rozděleny do 94 lekcí po 10 až 30 znacích. Každá lekce je rozdělena do tří částí popsaných níže.

 • Studium standardního používání slov s kandži
 • Studium vztahu mezi významem slova spojeného s cílovým kandži a významem příbuzných slov.
 • Studium japonské slovní zásoby v kontextu příkladových vět

Hlavní výhody

 • Upevnění kanji naučených v učebnici.
 • Praktická cvičení se čtením kandži.
 • Klíčová slova jsou zvýrazněna pro snadnou orientaci.
 • Získejte hlubší znalosti o japonském systému psaní.
 • Rychle a snadno si zopakujete, co jste se naučili.

Více informací

 • Série výrobků: Kandži v souvislostech
 • Vydavatel: Městská knihovna v Praze Vydavatel: Městská knihovna v Praze The Japan Times
 • Autoři: Meziuniverzitní centrum pro studium japonštiny
 • Stránky: 252 stran
 • Rozměry: JB5

Kandži v souvislostech: Cvičebnice, díl 1

¥ 4,200

2015-2024 © Nipponrama. All Rights Reserved.